Şêx û Axayên Sexte

152

Şêx û Axayên Sexte…

“Heta şêxê sexte hebin
Wê xelk cahil û bende bin
Wê esir û şerpeze bin
Ji ber axê şaşik sipî

Wê tim feqîr û xulam bin
Çav li riya hewîdar bin
Allah Allah bangevan bin
Ji ber axê şaşik sipî .

Heta Şexê saxte hebin.
Wê tım ehmek li pê hebin .
Wê bên Ji dû vî qût ne bin.
Vê ve texi nav cennetê .

Tu çi beji fehm nakin .
Wek van kerê zirzirakin
Wê bên şex got ferman rakin
Dibin navê Şerîatê.

Şex ewê qû dinya nebit
li pê xelkê revan nebit.
Devlemenda hêvî nebit
Ji ğaynî Rebbê izzetê.

Sofî ewe safî bibit ,
Ji ayb û arî dûr bibit,
bo qencîyê xebat bibit.
Nebi Beko bo ummetê .

Xweda bi rehmê nasî yê .
Ji bona Abdê asî ye .
Dilê şexa pir qasî ye.
ji hubba cah û şehwetê.

Ew dibejin ya rebbena .
Hertim bana hertim bana,
Axret saltanatı sana.
Dünya saltanatı bana.

Helbest : Serfiraz