A Kurdish-English dictıonary. / Taufiq Wahby, C. J. Edmons. — Oxford : Oxford University, 1966. X, 179 s.
1. Kürtçe_Sözlükler_İngiliz dili
A modern history of the Kurds. / David McDowall. — London : I. B. Tauris, 1996. XI, 472 s. ; 24 cm.
1. Kürtler_Tarihçe 2. Türkiye_Kürtler 3. Irak_Kürtler 4. İran_Kürtler
After such knowledge what forgiveness ? : my encounters with Kurdistan. / Jonathan C. Randal. — New York : Farrar, Straus and Giroux, 1997. 356 s. ; 24 cm.
1. Kürdistan_Tarihçe
Agha, scheich und staat : politik und gesellschaft Kurdistans. / Martin van Bruinessen. — Berlin : Verlagsabteilung des Berliner Instituts für Vergleichende Sozialforschung, 1989. 541, 16 s. : fot., hrt. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. İran_Kürtler 4. Irak_Kürtler
Armenia and Kurdistan. — London : H.M.S.O., 1920. 84 s. ; 23 cm. Negatif mikrofiş (10×15 cm)
Eser 2 mikrofişte toplanmıştır.
1. Kürt sorunu 2. İran_Kürtler 3. Irak_Kürtler 4. Ermeniler 5. Ermeni sorunu
Armenie Kurdistan et Mesopotamie. / Le Cte Cholet. — Paris : Librairie Plon, 1892. 394 s. : hrt.
1. Ermeniler 2. Kürtler 3. Mezopotamya
Bergnomaden und yaylabauern im mittleren Kurdischen Taurus. / Wolf-Dieter Hütteroth ; diziyi yayına hazırlayan C. Schott. — Marburg : Geographischen Institutes der Universitaet Marburg, 1959. 190 s. : hrt. ; 24 cm. — (Marburger Geographische Schriften ; 11)
1. Yörükler_Türkiye
Bi Kurdi naven mirovan = Kürtçe isimler. / Yusuf Kaynak. — İstanbul : Doz Yayınları, 1991. 88 s. ; 20 cm. — (Doz Yayınları ; 9)
1. İsimler, Kişi_Kürtler
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kürdistan / Kemal Mazhar Ahmed ; çev. Mustafa Düzgün . — 2. bs. — Ankara : Berhem Yayınevi, 1992. 125 s. : hrt. ; 20 cm. — (Berhem yayınları ; 4) Orjinal kitap adı: Kurdistan le salekani şeri yekemi cihanda
1. Kürdistan 2. Dünya Savaşı I, 1914-1918
De la question Kurde : la loi de deportation et de dispersion des kurdes = Kürt sorunu üzerine : Kürtlerin sürgün edilmesi ve dağıtılması. / Celadet Ali Bedirxan ; trc. Taylan Doğan. — İstanbul : Avesta Yayınları, 1997. 39, 39 s. ; 18 cm. — (Avesta Yayınları ; 25)
1. Kürt sorunu
Dehşetin kokusu : Kosova ile Kürdistan’daki hümaniter savaşlar. / Werner van Gent ; Almanca’dan çeviren Mesut Keskin. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 2004. 176 s. ; 18 cm. — (Avesta ; 170. Acil kitaplar ; 5) Orjinal kitap adı: Der geruch des grauens : die humanitaren Krige in Kurdistan und in Kosovo
1. Kosova_Tarihçe 2. Yugoslavya_Tarihçe, 1990, Ayrılma 3. Irak_Kürtler 4. Kürt sorunu
Devletsiz ulusun kadınları : Kürt kadını üzerine araştırmalar : feminist bir yaklaşım. / Shahrzad Mojab ; İngilizce’den çevirenler Fahriye Adsay, Sema Kılıç, Ekin Uşaklı. — İstanbul : Avesta, 2005. 356 s. ; 21 cm. — (Avesta ; 192. Kürt araştırmaları ; 2) Orjinal kitap adı:Women of a non-state nation the Kurds
1. Kadın_Kürtler 2. Feminizm_Kürtler
Die Kurdische akte : aus allen perspektiven. / A. Haluk Çay. — Ankara : Tamga Yayıncılık, 2000. XI, 631 s. ; 25 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Doza Kurdistan : (Kürdistan davası) : Kürt milletinin 60 yıllık esaretten kurtuluş savaşı hatıraları. / Kadri Cemil Paşa ; yay. haz. Mehmet Bayrak. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1991. 260, [54] s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Ferheng: Kurdi-Tırki, Türkçe-kürtçe. / D. İzoli. — [y.y.] : Deng Yayınları, 1992. 913 s.
1. Türk dili_Sözlükler 2. Kürtçe_Sözlükler
Ferhenga Kurdi-Russi = Kurdosko-Russkiy slovar. / Q. Kurdo. — Moskova : Akademiya Nauk SSSR, 1960. 890 s.
1. Kürtçe_Sözlükler_Rusça
Gotine peşiyen Kurda = Kürt atasözleri. / Mustafa Borak. — İstanbul : Berfin Yayınları, 1996. 336 s. — (Berfin Yayınları ; 41)
1. Atasözleri, Kürt
Islam, Kurds and the Turkish nation state. / Christopher Houston. — Oxford : Berg, 2001. IX, 215 s. ; 22 cm.
1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_İslâm ve siyaset 3. Kürtler_Türkiye
Journeys in Persia and Kurdistan. / Isabella L. Bird. — London : Virago Press, 1989. 2. c. (XVI, 399 s.) ; 20 cm.
1. Gezi ve yolculuklar
Kukla devlet : ABD Kürdistan’ı nasıl kurdu. / Fikret Akfırat. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 2004. 360 s. ; 20 cm. — (Kaynak yayınları ; 393)
1. Kürt sorunu 2. Kürdistan 3. Irak_Kürtler 4. A.B.D._Uluslararası ilişkiler
Kulturkrise und konservative erneuerung : Muhammed Kurd Ali (1876-1953) und das geistige leben in Damaskus zu beginn das 20. jahrhunderts. / Rainer Hermann. — Frankfurt am Main : Verlag Peter Lang, 1990. VIII, 337 s. ; 23 cm. — (Heidelberg orientalistische studien ; 16) Matbu tez (Doktora).– Freiburg (Breisgau) Universitaet, 1989.
1. Muhammed Kürd Ali_Biyografya
Kurdische unabhangigkeitsbestrebungen und die Irakische verfassung. / Walter Posch, Nathan J. Brown. — Wien : Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, 2004. 196 s. ; 24 cm.
1. Irak_Tarihçe 2. Kürtler_Irak
Kurdish diasporas : a comparative study of Kurdish refugee communities. / Östen Wahlbeck. — London : Macmillan Press, 1999. X, 219 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
The Kurdish nationalist movement in the 1990s : its impact on Turkey and the Middle East. / ed. Robert Olson. — Kentucky : The University Press of Kentucy, 1996. 208 s. ; 24 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 4. Türkiye_Tarihçe, 1992-
The Kurdish republic of 1946. / William Eagleton. — London : Oxford University, 1963. XIV, 142 s. ; 22 cm.
1. Kürt sorunu 2. Irak_Kürtler 3. İran_Kürtler 4. Rusya_Kürtler 5. Azerbeycan_Kürtler
Kurdistan in search of ethnic identity [Papers on Ethnicity and Ethnic Identity Kurdistan in Search of Ethnic Identity (1990 : Utrecht)]. / edited by Turaj Atabaki, Margreet Dorleijn. — Utrecht : University of Utrecht, 1990. 78 s. ; 21 cm.
1. Kürtler
The Kurds. / David McDowall. — London : Minority Rights Group (Mrg), 1991. 48 s. ; 21 cm.
1. Kürtler
The kurds : a concise handbook. / Mehrdad R. Izady. — Washington : Crane Russak, 1992. 268 s. ; 26 cm. Eser yazar tarafından imzalanmıştır.
1. Kürtler
The Kurds : a nation danied. / David McDowall. — London : Minority Rights Group (Mrg), 1992. X, 150 s. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu
The Kurds : a nation danied. / David McDowall. — London : Minority Rights Group (Mrg), 1992. X, 150 s. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 
The Kurds and Kurdistan : a selective and annotated bibliography. / Lokman I. Meho. — Connecticut : Greenwood Press, 1997. XV, 356 s. ; 24 cm. Fotokopi nüshadır.
1. Kürtler_Bibliyografya 2. Kürdistan_Bibliyografya
The Kurds and the state : evolving national identity in Iraq Turkey and Iran. / Denise Natali. — New York : Syracuse University, 2005. XXX, 238 s. ; 24 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Irak_Kürtler 4. İran_Kürtler
Kurds, Turks and Arabs : politics travel and research in North-Eastern Iraq : 1919-1925. / C. J. Edmonds. — London : Oxford University Press, 1957. 457 s. ; 22
1. Irak_Tarihçe
Kürdistan tarihi. / M. S. Lazarev …[ve öte.] ; çev. İbrahim Kale. — İstanbul : Avesta, 2001. 389 s. ; 22 cm. — (Avesta ; 97. Kürdoloji ; 7) Orjinal kitap adı:Istoriya Kurdistana
1. kürtler 2. Kürt sorunu
Kürdistanlı Yahudiler. / Erich Brauer, Raphael Patai ; çev. Fahriye Adsay. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 2005. 502 s. ; 22 cm. — (Avesta/Mezopotamya kültürü ; 194/9) Orjinal kitap adı: The jews of kurdistan
1. Yahudiler_Siyasi faaliyetler 2. Kürtler 3. Yahudiler
Kürt – İsrail ilişkileri ve Kürdistanlı Yahudiler. / İsmet Siverekli. — İstanbul : Peri Yayınları, 2005. 186, [6] s. ; 21 cm. Orjinal kitap adı: The Jews of Kurdistan the İsrael museum, Jerusalem
1. Yahudiler_Siyasi faaliyetler 2. Kürtler 3. Yahudiler
Kürt milliyetçiliğinin kaynakları ve Şeyh Said İsyanı : 1880-1925. / Robert Olson ; çev. Bülent Peker, Nevzat Kıraç ; giriş William F. Tucker. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1992. 312 s. ; 20 cm. — (Öz-Ge Yayınları ; 12) Orjinal kitap adı: The emergence of Kurdish nationalism and the Sheikh Said rebellion : 1880-1925
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürtler 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 4. Kürt milliyetçiliği 5. Etnik gruplar
Kürt milliyetçiliğinin tarihi kökenleri ve gelişimi. / Wadie Jwaideh ; çev. İsmalil Çeken, Alper Duman ; yay.haz. Nevzat Kıraç. — İstanbul : İletişim Yayınları, 1999. 589 s. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 554. Araştırma inceleme dizisi ; 89) Orjinal kitap adı: The Kurdish nationalist movement its origins and development
1. Kürt sorunu 2. Kürt milliyetçiliği 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu kökeni ve gelişimi / Kemal Kirişçi, Gareth M. Winrow ; çev. Ahmet Fethi . — 2. bs. — İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1997. X, 244 s. ; 20 cm. — (Tarih vakfı yurt yayınları ; 47) Orjinal kitap adı: The Kurdish question and Turkey: an example of a tarns-state ethnic conflict
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu kökeni ve gelişimi / Kemal Kirişçi, Gareth M. Winrow ; çev. Ahmet Fethi . — 2. bs. — İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1997. X, 244 s. ; 20 cm. — (Tarih vakfı yurt yayınları ; 47) Orjinal kitap adı: The Kurdish question and Turkey: an example of a tarns-state ethnic conflict
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürtler : sosyolojik ve tarihi inceleme. / Bazil Nikitin ; trc. H. D.. — İstanbul : Özgürlük Yolu Yayınları, 1976. 1. c. (310 s.) ; 20 cm. — (Bilim dizisi ; 3) Orjinal kitap adı: Les Kurdes
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : sosyolojik ve tarihi inceleme. / Bazil Nikitin ; trc. H. D., A. S.. — İstanbul : Özgürlük Yolu Yayınları, 1978. 1. c. (310 s.) ; 20 cm. — (Bilim dizisi ; 4) Orjinal kitap adı: Les Kurdes
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : sosyolojik ve tarihi inceleme. / Bazil Nikitin ; trc. H. D.. — İstanbul : Özgürlük Yolu Yayınları, 1976. 1 c’de 2 c. (310, 259 s.) ; 20 cm. — (Bilim dizisi ; 3) Orjinal kitap adı: Les Kurdes
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : (güncel bir araştırma). / Kreyenbroek Sperl ; çev. Yavuz Alagon. — İstanbul : Cep Kitapları, 1994. 251 s. ; 20 cm. Orjinal kitap adı:Kurds
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler ve Kürdistan. / Th. Bois, Viladimir Federovich Minorsky, D. N. Mac Kenzie ; trc. Kamuran Fıratlı. — İstanbul : Doz Basım Yayın Ltd.Şti., 1996. 241 s. ; 18 cm. Orjinal kitap adı: The encyclopaedia of Islam; kurds; kurdistan
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler Türkler ve Araplar : Kuzey-Doğu Irak’ta siyaset seyahat ve inceleme (1919-1925). / C. J. Edmonds ; İngilizce’den çevirenler Serdar Şengül, Serap Ruken Şengül. — İstanbul : Avesta , 2003. 576 s. ; 21 cm. — (Avesta ; 143. Kürdoloji ; 12) Orjinal kitap adı:Kurds Turks and Arabs politics travel and research in North-Eastern Iraq
1. Irak_Tarihçe 2. Kürtler 3. Araplar
Kürtlerde aşiret ve akrabalık ilişkileri. / Lale Yalçın-Heckmann ; çeviren Gülhan Erkaya. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2002. 376 s. ; 20 cm. — (İletişim Yayınları ; 833. Araştırma-inceleme dizisi ; 128) Orjinal kitap adı: Tribe and kinship among the Kurds
1. Kürtler_Antropoloji 2. Kürtler_Sosyoloji
La nuit Kurde / Jean Bloch . — 2. bs. — [y.y.] : Librairie Gallimard, 1933. 317 s.
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Le Kurdistan Irakien entite nationale : etude de la revolution de 1961. / Ismet Cheriff Vanly. — Neuchatel : Editions a la Baconniere, 1970. 418 s. ; 24 cm.
1. Irak_Kürtler 2. Kürt sorunu
Le tresor de Ziwiye (Kurdistan). / Andre Godard. — Haarlem : Joh. Enschede en Zonen, 1950. 136 s. : fot., res. ; 22 cm. Dış kapakta neşreden kurum : Publications du Service Archeologique de l’Iran
1. Uygarlık, Eskiçağ 2. Eski Doğu uygarlıkları
Les Kurdes et le Kurdistan : la question nationale kurde au proche orient / G. Chaliand…[ve öte] ; ed. Gerard Chaliand . — 2. bs. — Paris : François Maspero, 1981. 369 s. ; 18 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Les Kurdes et le Kurdistan : la question nationale kurde au proche orient. / G. Chaliand…[ve öte]. — Paris : François Maspero, 1978. 369 s. ; 22 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
les Lurs, le Luristan et le poete Baba Tahir Hamadani : debuts de la litterature Kurde. / Kamal Maarof. — [y.y. : y.y.], 1989. (Paris : Imprime Sarl Futur Vincennes) 99 s. ; 20 cm.
1. Kürt dili 2. Baba Tahir, 11. asır_Biyografya 
Les montagnards chretiens du Hakkari et du Kurdistan Septentrional. / Michel Chevalier. — Paris : Departement de Geographie de l’Universite de Paris-Sorbonne, 1985. II, 412 s. : hrt. ; 24 cm. — (Publications du Departement de Geographie de l’Universite de Paris-Sorbonne ; 13)
1. Azınlıklar
Mes’eletu Kürdistan / Kadri Cemil Paşa ; nşr. İzzeddin Mustafa Resul . — 2. bs — [y.y. : y.y.], 1997. (Beyrut) 231 s. : res. ; 20 cm. Orjinal kitap adı: Doza kurdistan: Kürt milletinin 60 yıllık esaretten kurtuluş savaşı hatıraları
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Moltke und Mühlbach zusammen unter dem halbmonde 1837-1839 : geschichte der sendung preusischer offiziere nach der Türkei 1837 des Kurdenfelzuges 1838 und des Syrischen Krieges 1839. / Reinhold Wagner. — Berlin : A. Bath, 1893. XV, 322 s. ; 20 cm.
1. Osmanlı Devleti_Uluslararası ilişkiler_Almanya 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Mullas, sufis and heretics : the role of religion in Kurdish society : collected articles. / Martin van Bruinessen. — İstanbul : The Isis Press = İsis Yayımcılık, 2000. 322 s. ; 24 cm. — (Analecta Isisiana ; XLIV)
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürt sorunu
Narrative of a tour through Armenia Kurdistan Persia and Mesopotamia. / Horatio Southgate. — New York : D. Appleton & Company, 1840. 1. c. (334 s.) ; 22 cm.
1. Gezi ve yolculuklar
Narrative of a tour through Armenia Kurdistan Persia and Mesopotamia. / Horatio Southgate. — New York : D. Appleton & Company, 1840. 2. c. (356 s.) ; 22 cm.
1. Gezi ve yolculuklar
Ninova ve kalıntıları : Kürdistan’ın Keldani Hıristiyanları, Yezidiler ya da şeytana tapanların ülkesine bir gezi, eski Asur’un töre ve sanatlarının araştırılması. / Austen Henry Layard ; çev. Zafer Avşar. — İstanbul : Avesta, 2000. 569 s. ; 21 cm. — (Mezopotamya kültürü ; 75/3) Orjinal kitap adı: Nineveh and its remains : with an account of a visit to the Chaldean Christians of Kurdistan and the Yezidis or devil-worshippers : and an enquiry into the manners and arts of the ancient Assyrians
1. Asurlar 2. Uygarlık, Eskiçağ 3. Tarih, Eskiçağ
Osmanlı Devleti ve Kürt milliyetçiliği. / Hakan Özoğlu ; çev. Nilay Özok Gündoğan, Azat Zana Gündoğan. — İstanbul : Kitap Yayınevi, 2005. 210 s. ; 21 cm. — (Kitap yayınevi ; 94. Tarih ve coğrafya dizisi ; 36) Orjinal kitap adı: Kurds notables and the Ottoman state: evolving identities, competing loyalties and shifting boundaries
1. Kürt sorunu 2. Osmanlı Devleti_Kürtler 3. Kürt milliyetçiliği 4. Etnik gruplar
Rural community of contemporary Iraqi Kurdistan facing modernization. / Leszek Dziegiel. — Krakow : Agricultural Academy in Krakow, 1981. 208 s. ; 25 cm. — (Studia ı Materialy nr ; 7)
1. Kürtler 2. Irak_Tarihçe 3. Etnik gruplar 
Saladin’s english-kurdish dictionary ferhenga inglizi-kurdi ya selahedin. / Salah Saadallah. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 2000. 1477 s. ; 24 cm. — (Avesta publishers ; 77)
1. İngiliz dili_Sözlükler_Kürtçe
The truth-worshippers of Kurdistan Ahl-i Hakk texts = Mecmua-i resail ve eş’ar-ı Ehl-i Hak. / nşr. W.[ladimir] Alekseevich Ivanow. — Bombay : The Ismaili Society, 1953. 246, 202 s. ; 23 cm. — (The Ismaili Society series ; 7) Urduca metin 1950 baskısıdır.
1. Şiilik 2. Ehl-i Hak
Vom Kaukasus zum Persischen Meerbusen durch Armenien, Kurdistan und Mesopotamien. / P. Müller-Simonis ; Übersetzt von Al. Knöppel. — Mainz : Franz Kirchheim, 1897. VIII, 350 s. ; 27 cm. Fotokopi olan bu eser bağıştır.
1. Gezi ve seyahatler 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 3. Ermeniler_Türkiye 4. Irak_Tarihçe
The Yaresan : a sociological, historical and religio-historical study of a Kurdish community. / M. Reza Hamzeh’ee ; herausgegeben Gerd Winkelhane. — Berlin : Klaus Schwarz Verlag, 1990. 308, 11 s. ; 24 cm. — (Islamkundliche untersuchungen ; 138)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. İran_Kürtler 4. Irak_Kürtler 5. Etnik gruplar
Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon; with travels in Armenia, Kurdistan and the desert : being the result of a second expedition undertaken for the Trustees of the British Museum. / Austen H. Layard, Sir, 1817-1894. — New York : G.P. Putnam and Co., 1853. XVI, 686 s. ; 21 cm.
1. Ortadoğu_Gezi ve yolculuklar 2. Irak_Gezi ve yolculuklar 3. Suriye_Tarihçe 4. Yezidiler 5. Keldaniler
The Kurds in Syria : the forgotten people. / Kerim Yıldız. — London : Pluto Press, 2005. 160 s. ; 23 cm.
1. Suriye_Tarihçe 2. Suriye_Kürtler
The Kurdish national movement : its origins and development. / Wadie Jwaideh ; with a foreword by Martin van Bruinessen. — New York : Syracuse University Press, 2006. XX, 419 s. ; 26 cm.
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Nineveh and its remains : with an account of a visit to the Chaldean Christians of Kurdistan and the Yezidis or devil-worshippers : and an enquiry into the manners and arts of the ancient Assyrians / Austen Henry Layard . — 2nd ed. — London : John Murray, 1849. 1. c. (XXXII, 399 s.) ; 21 cm.
1. Keldaniler 2. Yezidiler 3. Irak_Tarihçe 4. Suriye_Tarihçe
Büyük Türk milletine ve vekillerine Kurd Dağlıların mutalebatı. / G. S.. — Ankara : Yenigün Matbaası, 1338/1922. 15 s. ; 21X30 cm. Eser, iki sayfa birarada fotokopi nüshadır.
1. Kürt sorunu
The Kurds in Iran : the past, present and future. / Kerim Yildiz, Tanyel B. Taysi. — London : Pluto Press, 2007. IX, 134 s. ; 22 cm.
1. İran_Tarihçe_Kürtler 2. İran_Tarihçe 3. Kürtler
Kurdish notables and the Ottoman State : evolving identities, competing loyalties, and shifting boundaries. / Hakan Özoğlu ; editor Shahrough Akhavi. — Albany : State University of New York Press, 2004. XV, 186 s. ; 24 cm. — (SUNY series in Middle Eastern studies )
1. Kürt sorunu 2. Osmanlı Devleti_Kürtler 3. Kürt milliyetçiliği 4. Etnik gruplar
The future of Kurdistan in Iraq. / edited by Brendan O’Leary, John McGarry, Khaled Salih. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2005. XXI, 355 s. ; 24 cm.
1. Irak_Tarihçe 2. Irak_Kürtler
Yezidi sözlü kültürü. / Christine Alison ; çev. Fahriye Adsay ; ed. Abdullah Keskin. — İstanbul : Avesta Yayınları, 2007. 502 s. ; 22 cm. — (Avesta mezopotamya kültürü ; 221/10) Orjinal kitap adı: The yezidi oral tradition in Iraqi kurdistan
1. Yezidiye 2. Yezidilik
Tarihü’l-ekradi’l-hadis. / David McDowall ; terceme Rac Al-i Muhammed. — Beyrut : Darü’l-Farabi, 2004. 733 s. ; 24 cm. Orjinal kitap adı: A modern history of the Kurds
1. Kürtler_Tarihçe 2. Türkiye_Kürtler 3. Irak_Kürtler 4. İran_Kürtler
Mezopotamya ve Kürdistan’a gizli yolculuk : Kürdistan’ın kürt aşiretleri ve keldanilerine ilişkin tarihsel notlar. / E. B. Soane ; çev. Fahriye Adsay. — İstanbul : Avesta, 2007. 416 s. ; 22 cm. — (Avesta ; 220. Kürdoloji ; 22) Orjinal kitap adı: To Mesopotamia and Kurdistan in disquise with historical notices of Kurdish tribes and the chaldeans of Kurdistan
1. Mezopotamya_Tarihçe 2. Kürdistan_Tarihçe 
The Kurdish file : with all aspects. / A. Haluk Çay. — Ankara : Tamga Yayıncılık, 2001. VI, 600 s. ; 24 cm. Orjinal kitap adı: Her yönüyle Kürt dosyası
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Voyages en Perse : Armenie, Mesopotamie, Chaldee, Kurdistan, Arabie etc. / Henri Garnier . — 6. bs. — Tours : Alfred Mame et Fils, 1864. 282 s. ; 19 cm.
1. Gezi ve yolculuklar 2. İran_Gezi ve yolculuklar
Power in the periphery : the Hamidiye light cavalry and the struggle over Ottoman Kurdistan, 1890-1914. / Janet Klein. –2002. V, 424 s. ; 30 cm. Tez (Doktora).–Princeton University Press
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Kürdistan
İstenmeyen komşu : Türkiye’nin Kürt politikası. / Asa Lundgren ; çev. Necla Ülkü Kuglin. — İstanbul : Kitap Yayınevi, 2008. 150 s. ; 21 cm. — (Kitap yayınevi ; 179. İnsan ve toplum dizisi ; 37) Orjinal kitap adı: The unwelcome neighbous, Turkey’s Kurdish policy
1. Kürt sorunu 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Kürt ünlüleri = Navdaren Kurd = Kurdish notables. / Nevin Güngör Reşan, Ayhan Güngör ; yay. haz. Köroğlu Karaaslan ; çev. Cengiz Apaydın, Salih Kevirbiri. — İstanbul : Doz Yayıncılık, 2008. 280 s. : res. ; 30 cm.
1. Meşhurlar_Kürt
Diwan : (metne Kurdi & Türkçe çevirisi). / Mela Ahmede Ciziri ; Türkçesi Osman Tunç. — İstanbul : Nubihar Yayınları, 2008. 584 s. ; 22 cm. — (Nubihar ; 47. Reza Kurdi-Tirki ; 5)
1. İran şiiri
Les surprises du Kurdistan / François Balsan . — 2. bs. — Paris : J. Susse, 1944?. 313 s. : fot. ; 22 cm. — (Collection voyages et aventures)
1. Kürdistan_Tarihçe
Bir diplomatın gözüyle Kürt sorunu. / Ingmar Karlsson ; çev. Turhan Kayaoğlu. — İstanbul : Homer Kitabevi, 2008. 184 s. ; 23 cm. Orjinal kitap adı: Kurdistan landet som icke ar
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
The emergence of Kurdish nationalism and the Sheikh Said rebellion : 1880-1925. / Robert Olson ; introduction by William F. Tucker. — Austin : The University of Texas Press, 1989. XIX, 229 s. ; 30 cm.
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürtler 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 4. Kürt milliyetçiliği 5. Etnik gruplar
Turkey’s Kurdish question. / Henri J. Barkey, Graham E. Fuller ; foreword by Morton Abramowitz. — Maryland : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998. 571 s. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Le Kurdistan et ses chretiens. / Mirella Galletti ; traduit de l’İtalien par Jacqueline Martin-Bagnaudez, Noel Lucas ; preface de Louis Sako ; postface de Jean-Marie Merigoux. — Paris : Les Editions du Cerf, 2010. 399 s. ; 22 cm.
1. Kürdistan_Tarihçe 
Ferheng-i mamosta Kürdi-İngilizi = Mamosta a synonymus Kurdish-English dictionary. / Şevket Molla İsmail Hasan. — [y.y. : y.y.], 2009-1430. (İstanbul : Mega Printing) 1663 s. ; 25 cm.
1. İngiliz dili_Sözlükler_Kürtçe 
Kürdistan’dan geçen yol : (bir mühendisin Irak hikayesi). / A. M.Hamilton ; çeviren Zeki Yaş. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 2001. 359 s. : fot. ; 20 cm. — (Avesta ; 79. Kürdoloji ; 5) Orjinal kitap adı: Road through Kurdistan
1. Kürk sorunu 2. Kürtler_Tarihçe 3. Kürdistan_Tarihçe
Ferhenga aboriye Tirkî-Îngilîzî-Kurdî. / Hüseyin Deniz. — Diyarbakır : Enstituya Kurdi ya Amede, 2010. 287 s. ; 20 cm.
1. Türk dili_Sözlükler 2. Kürtçe_Sözlükler 3. İngiliz dili_Sözlükler
The Kurds and their country : a history of the Kurdish people / Sheikh A. Waheed ; with a foreword by Muhammed Ayub Khan . — 2nd ed. — Lahore : University Book Agency, 1958. X, 187 s. ; 19 cm.
1. Kürtler
Idris-i Bidlisi : Ottoman Kurdistan and Islamic legitimacy. / Ebru Sönmez. — İstanbul : Libra Kitap, 2012. 190 s. ; 21 cm. — (Libra Kitap ; 59. History ; 48)
1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
Die politische entwicklung der Kurden im Irak von 1975 bis 1993 unter besonderer berücksichtigung von Saddam Husseins Kurdenpolitik. / Sarbest Bahjat. — Berlin : Klaus Schwarz Verlag, 2001. 278 s. ; 24 cm. — (Islamkundliche untersuchungen ; Band 237)
1. Irak_Tarihçe 2. Irak_Kürtler 3. Kürtler
The Zaza Kurds of Turkey : a Middle Eastern minority in a globalised society. / Mehmed S. Kaya. — London : I.B. Tauris, 2011. XII, 223 s. ; 21 cm.
1. Zazalar 2. Kürtler 3. Türkler
İmparatorluk sınır ve aşiret : Kürdistan ve 1843-1932 Türk-Fars sınır çatışması. / Nejat Abdulla ; çeviren Mustafa Aslan. — Diyarbakır : Avesta Basın Yayın, 2009. 539 s. ; 22 cm. — (Avesta Basın Yayın ; 260. Kürt Araştırmaları ; 8) Orjinal eser adı: Empire, frontiere et tribu: Le Kurdistan et la conflit de frontiere turco-persan
1. Kürtler 2. Kürdistan_Tarihçe 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Devlet ve Kürtler. / Metin Heper ; çeviren Kadriye Göksel. — İstanbul : Doğan Kitap, 2008. 283 s. ; 23 cm. Orjinal kitap adı: The state and Kurds in Turkey
1. Kürtler_Türkiye 2. Kürt sorunu
Kurdish life in contemporary Turkey : migration, gender and ethnic identity. / Anna Grabolle-Çeliker. — London ; New York : I.B. Tauris & Co Ltd., 2013. XX, 299 s. ; 22 cm. Kitap, yazar tarafından imzalanmıştır.
1. Kürtler_Türkiye 2. Etnik ilişkiler_Türkiye
The impact of the Kurdish question on Turkey’s relations with its Middle Eastern neighbors and the European Union between 2002-2012. / Muhammet Ali Asil. –2013. X, 93 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).–İstanbul Şehir University
Tez danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Hasan Kösebalaban
1. Kürt sorunu 2. Türkiye_Uluslararası ilişkiler_Avrupa Birliği 3. Avrupa Birliği