1514 Amasya Antlaşması Kürt Osmanlı ittifakı ve Mevlana İdris-i Bitlisi. / Şakir Epözdemir. — İstanbul : Peri Yayınları, 2005. 176 s. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
1856-1923 emperyalizm kıskacında Türkler Ermeniler Kürtler. / Ersal Yavi. — İzmir : Yazıcı Yayınevi, 2001. 390 s. : fot., hrt. ; 22 cm.
1. Osmanlı Devleti_Azınlıklar 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 3. Kürtler 4. Ermeniler 5. Türkler 
1880 Şeyh Ubeydullah Nehri Kürt ayaklanması / Celile Celil ; çev. M. Aras . — 3. bs. — İstanbul : Peri Yayınları, 1998. 169 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Etnik ilişkiler
1960’lardan 2000’lere Kürt sorununun uluslararası boyutu ve Türkiye. / Erol Kurubaş. — Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, 2004. 2. c. (373 s.) ; 22 cm. — (Nobel yayınları ; 612. Güncel kitaplar dizisi ; 38)
1. Kürt sorunu
21. yüzyıla girerken Kürtler. / Naci Kutlay. — İstanbul : Peri Yayınları, 2002. 591 s. ; 24 cm. 1. Kürtler 2. Kürt sorunu
ABD’nin Kürt kozu ve Bağdat’ın çocukları. / Hikmet Çetinkaya. — İstanbul : Günizi Yayıncılık, 2003. 271 s. ; 20 cm. — (Günizi yayınları ; 59)
1. Irak_Kürtler 2. Ortadoğu_Stratejik durumu 3. Kürt sorunu
ABD’nin Kürt kartı. / Turan Yavuz, 1956-2007. — İstanbul : Milliyet Gazetesi, 1993. 328 s. ; 18 cm. — (Milliyet yayınları ; 155)
1. Kürtler 2. A.B.D._Uluslararası ilişkiler 
Ağrı eteklerindeki ateş : bir Kürt ayaklanmasının anatomisi. / Emin Karaca. — İstanbul : Alan Yayıncılık, 1991. 158 s. ; 20 cm. — (Alan Yayıncılık ; 124. Düşünce dizisi ; 21)
1. Kürtler 2. Atatürk dönemi, 1919-1938
Aleviler’in etnik kimliği : Aleviler Kürt mü? Türk mü?. / Cemal Şener. — İstanbul : Etik Yayınları, 2002. 223 s. ; 20 cm. — (Etik yayınları ; 6)
1. Alevilik
Amerika’nın Kürt kartı : ABD Kürt ilişkilerinin perde arkası. / Turan Yavuz, 1956-2007. — İstanbul : Otopsi, 2003. 432 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Körfez savaşı 3. Irak_Kürtler 4. A.B.D._Uluslararası ilişkiler 5. Ortadoğu_Stratejik durumu
Anadolu kültüründe Kürt etkisi. / Tori. — İstanbul : Berfin Yayınları, 1999. 172 s. ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 77. Araştırma inceleme ; 28)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Anadolunun ilk Türk sakinleri Kürtler. / Şükrü Kaya Seferoğlu. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. XI, 132 s.
1. Kürt sorunu
Arya uygarlıklarından Kürtlere. / Selahaddin Mihotuli. — İstanbul : Koral Yayınları, 1992. 450 s. : fot., hrt. ; 24 cm. — (Koral yayınları ; 24)
1. Kürt sorunu 2. Doğu Anadolu Bölgesi
Aşiretten ulusallığa doğru Kürtler : politik felsefe açısından kürt toplumunun bir kritiği. / Hasan Yıldız. — [y.y. : y.y.], 1991. (Aydınlar Matbaası) 175 s. ; 24 cm.
1. Kürtler
Ataların karşılaşması : Derbent ve Şervan ülkesinde Kürtler ve Alanlar. / Cemal Reşid Ahmed ; çev. Siraç Direk. — İstanbul : Avesta Yayınları, 1998. 231 s. ; 20 cm. — (Avesta yayınları ; 47. Mezopotamya kültürü ; 2)
1. Kürtler 2. Alanlar (Tarih)
Barzani ve Kürt ulusal özgürlük hareketi. / Mesud Barzani ; ed. Ali Rıza Vural ; çev. Vahdettin İnce. — İstanbul : Doz Yayınları, 2003. 669 s. ; 24 cm.
1. Irak_Kürtler 2. İran_Kürtler 3. Kürt sorunu 4. Barzani, Mesut_Biyografya
Başlangıcından 1960’a değin Kürt sorununun uluslararası boyutu. / Erol Kurubaş. — Ankara : Ümit Yayıncılık, 1997. 214 s. ; 24 cm. — (Ufuk dizisi ; 71)
1. Kürt sorunu
Başlangıcından 1960’a değin Kürt sorununun uluslararası boyutu. / Erol Kurubaş. — Ankara : Ümit Yayıncılık, 1997. 214 s. ; 24 cm. — (Ufuk dizisi ; 71)
1. Kürt sorunu
Batı Ermenistan (Kürt ilişkileri) ve Jenosid). / M. Kalman. — İstanbul : Zel Yayıncılık, 1994. 200 s. ; 23 cm.
1. Ermeni sorunu 2. Ermeniler_Türkiye 3. Kürt sorunu 4. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Batılı eski seyyahların gözüyle Kürtler ve Kürdistan / İsmet Şerif Vanlı ; trc. M. Demirci . — 2. bs. — İstanbul : Avesta Yayınları, 1997. 86 s. : res. — (Avesta Yayınları ; 27)
1. Kürt sorunu
Batı’nın yeni doğu seferi : nato-doğu-Türkiye-Kürtler. / Hayri Argav. — İstanbul : Peri Yayınları, 2000. 288 s. ; 20 cm.
1. NATO 2. Türkiye_Uluslararası ilişkiler 
Bi Kurdi naven mirovan = Kürtçe isimler. / Yusuf Kaynak. — İstanbul : Doz Yayınları, 1991. 88 s. ; 20 cm. — (Doz Yayınları ; 9)
1. İsimler, Kişi_Kürtler
Bilge Tonyukuk mu, Demirci Gave mi? : Kürt kimliği iddiaları üzerine çelişkiler. / Mehmet Kaya. — İstanbul : Mani-izm Türk Kültürü Araştırmaları, 2002. 208 s. ; 20 cm.
1. Ergenekon efsanesi
Bilim-resmi ideoloji devlet-demokrasi ve Kürt sorunu. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt-Kitap-Yayın, 1991. 127 s. ; 20 cm. — (Yurt-Kitap-Yayın ; 51)
1. Kürt sorunu
Bir aydın bir örgüt ve Kürt sorunu / İsmail Beşikçi . — 2. bs. — İstanbul : Melsa Yayınları, 1991. 110 s. ; 20 cm. — (Melsa yayınları ; 1)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 
Bir başka açıdan Kürt sorunu. / Ömer Vehbi Hatipoğlu. — Ankara : Mesaj Yayınları, 1992. 304 s. ; 20 cm. — (Mesaj yayınları ; 23. Aktüel dizi ; 1)
1. Kürtler
Bir Kürt ağzı üzerinde Osmanlıca-Türkçe denemesi. / Saime İnal Savi. — İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1992. XXII, 49 s.
1. Türk dili_Sözlükler
Bir Kürt aydınından Mustafa Kemal’e mektup. / Celadet Ali Bedirxan. — İstanbul : Doz Yayınları, 1992. 116 s. ; 20 cm. — (Doz yayınları ; 16)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Bir Kürt düşüncesi Yezidilik ve Yezidiler. / Tori. — İstanbul : Berfin Yayınları, 2000. 168 s. ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 89. Araştırma inceleme ; 34)
1. Yezidiye
Birakuji : (Kürtlerin iç savaşı). / Faysal Dağlı. — İstanbul : Belge Yayınları, 1994. 316 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Irak_Kürtler 3. Kürt sorunu
Bulgaristan’da Türkler Türkiye’de Kürtler. / Aziz Nesin, 1915-1995. — İstanbul : Adam Yayınları, 1989. 215 s. ; 20 cm. — (Aziz Nesin’in yazılar dizisi ; 7)
1. Türkler_Bulgaristan 2. Kürt sorunu
Cahşların savaşı : Kuzey Irak Kürt hareketi ve Musul-Kerkük meselesi. / Hakkı Öznur. — Ankara : Altınküre Yayınları, 2003. XXIII. 912 s. ; 21 cm. — (Altınküre yayınları ; 10. Toplum dizisi ; 5)
1. Irak_Kürtler 2. Musul (Irak)_Ekonomik şartlar 3. Kürt sorunu 4. Musul (Irak)_Ekonomik şartlar 5. Irak_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu
CIA Kürtleri : Kürt devletinin gizli tarihi / Tuncay Özkan . — 9. bs. — İstanbul : Alfa, 2004. XVI, 357 s. ; 21 cm. — (Alfa yayınları ; 1449. Güncel siyaset ; 11)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğü (1927) ve Kürt sorunu : bilim yöntemi Türkiye’deki uygulama : 3. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1991. 216 s. ; 22 cm. — (Yurt Kitap Yayın ; 48)
1. Kürt sorunu 2. Siyasi partiler_Türkiye 3. Cumhuriyet Halk Fırkası (Türkiye)
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğü (1927) ve Kürt sorunu. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1991. 248 s. — (Yurt Kitap Yayın ; 48; 5)
1. Siyasi partiler_Türkiye 2. Cumhuriyet Halk Fırkası (Türkiye) 3. Kürt sorunu
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğü (1927) ve Kürt sorunu. / İsmail Beşikçi. — İstanbul : Belge Yayınları, 1991. 151 s. ; 24 cm. — (Belge Yayınları ; 131)
1. Siyasi partiler_Türkiye 2. Cumhuriyet Halk Fırkası (Türkiye) 3. Kürt sorunu
Çağdaş Kürt destanları : Koçgiri, Ağrı, Dersim, Newroz. / Cemşid Mar. — İstanbul : Öz-ge Yayınları, [t.y.] 226 s. ; 20 cm. — (Öz-ge Yayınları ; 10)
1. Destanlar, Kürt
Çağdaş Türk edebiyatında Kürtler. / Rohat Alakom. — İstanbul : Fırat Yayınları, 1991. 253 s. ; 19 cm. — (Fırat Yayınları ; 7. İnceleme ve araştırma dizisi ; 3)
1. Türk edebiyatı 2. Kürtler 
Dağıstan, Aras, Dicle, Altay ve Türkistan Türk boylarından Kürtler. / M. Fahrettin Kırzıoğlu. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1984. VIII, 80 s.
1. Etnik gruplar 2. Türkler
Dağıstan, Aras, Dicle, Altay ve Türkistan Türk boylarından Kürtler. / M. Fahrettin Kırzıoğlu. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1984. VIII, 80 s. ; 18 cm.
1. Türkiye_Kürtler 2. Etnik gruplar
Dağların ardı kimin yurdu : kürtlerde toplum gerçeğinin yaşamsal temeli. / Adnan Gerger. — Ankara : Başak Basın Yayın, 1991. 231 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu
De la question Kurde : la loi de deportation et de dispersion des kurdes = Kürt sorunu üzerine : Kürtlerin sürgün edilmesi ve dağıtılması. / Celadet Ali Bedirxan ; trc. Taylan Doğan. — İstanbul : Avesta Yayınları, 1997. 39, 39 s. ; 18 cm. — (Avesta Yayınları ; 25)
1. Kürt sorunu
Dersim Alevi kürt mitolojisi : Ra Haq’da dinsel figürler. / Gürdal Aksoy. — İstanbul : Komal Basım Yayım Dağıtım, 2006. 384 s. ; 20 cm.
1. Alevilik 2. Din sosyolojisi 3. Mitoloji
Devlet söyleminde Kürt sorunu. / Mesut Yeğen. — İstanbul : İletişim Yayınları, 1999. 279 s. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 515. Araştırma inceleme dizisi ; 82)
1. Kürt sorunu
Devletsiz ulusun kadınları : Kürt kadını üzerine araştırmalar : feminist bir yaklaşım. / Shahrzad Mojab ; İngilizce’den çevirenler Fahriye Adsay, Sema Kılıç, Ekin Uşaklı. — İstanbul : Avesta, 2005. 356 s. ; 21 cm. — (Avesta ; 192. Kürt araştırmaları ; 2) Orjinal kitap adı:Women of a non-state nation the Kurds
1. Kadın_Kürtler 2. Feminizm_Kürtler
“Dine devrimci yaklaşım” mı Kürt-İslam sentezi mi?. — İstanbul : Varsoy Yayınları, 1992. 71 s. ; 20 cm. — (Varsoy Yayınları ; 8)
1. Din felsefesi
Dinsel etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. / Erdal Gezik. — Ankara : Kalan Yayınları, 2000. 239 s. ; 20 cm. — (Kalan yayınları ; 10)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Diyarbekirli Cemilpaşazadeler ve Kürt milliyetçiliği. / Malmisanij. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 2004. 507 s. : fot. ; 22 cm. — (Avesta ; 176. Araştırma ; 16)
1. Kürt sorunu 2. Cemilpaşazadeler 3. Kürt milliyetçiliği
Doğu anadolunun hikayesi: Kürtler : ekonomik ve sosyal tarih / Mustafa Sönmez . — 2. bs. — Ankara : Arkadaş Matbaası, 1992. 285 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu
Doğu gerçeği ve müslüman Kürtler. / Hüseyin Yılmaz. — İstanbul : Timaş Yayınları, 1992. 288 s. ; 20 cm. — (Timaş yayınları ; 113. Aktüel araştırma serisi ; 1)
1. Doğu Anadolu Bölgesi 2. Kürtler
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türk beylikleri : Osmanlı belgeleri ile Kürt Türkleri tarihi. / Nazmi Sevgen ; yay. haz. Şükrü Kaya Seferoğlu, Halil Kemal Türközü. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. 288, 7 s. : res., blg. ; 20 cm.
1. Türkiye_Tarihçe
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türk beylikleri : Osmanlı belgeleri ile Kürt Türkleri tarihi. / Nazmi Sevgen ; yay. haz. Şükrü Kaya Seferoğlu, Halil Kemal Türközü. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. 288, 7 s. : res., blg. ; 20 cm.
1. Türkiye_Tarihçe
Doğuda aşiretler, Kürtler, Aleviler. / Burhan Kocadağ. — İstanbul : Ant Yayınları, 1992. 236 s. ; 20 cm. — (Ant yayınları ; 13)
1. Alevilik 2. Kürtler 3. Aşiretler
Doğuda Kürt meselesi. / Nazmi Sevgen. — İstanbul : Harp Akademileri Komutanlığı, 1970. 25 s. ; 24 cm.
1. Kürt sorunu 
Doza Kurdistan : (Kürdistan davası) : Kürt milletinin 60 yıllık esaretten kurtuluş savaşı hatıraları. / Kadri Cemil Paşa ; yay. haz. Mehmet Bayrak. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1991. 260, [54] s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Düşman kardeşler : ABD işgalindeki Irak’ta Arap, Kürt ve Türkmen çatışması. / Vedat Yenerer. — İstanbul : Bulut Yayınları, 2004. 295 s. ; 21 cm.
1. Irak_Kürtler 2. Irak_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu 3. Irak_Türkmenler 4. Irak_Araplar
Ehmede Xane’nin kaleminden kürtlerin bilinmeyen dünyası. / Ehmede Xane ; haz. Faik Bulut. — İstanbul : Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995. 181 s. ; 20 cm.
1. Kürtler
 

Emperyalizm ve Kürt sorunu : 1917-1923. / M. S. Lazarev ; trc. Mehmet Demir. — Ankara : Özge, 1989. 328 s. : res., hrt. — (Özge ; 15)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. İran_Kürtler 4. Irak_Kürtler

Emperyalizm ve Kürt sorunu : (1917-1923). / M.S. Lazarev ; çev. Mehmet Demir. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, [t.y.] 328 s. : res., hrt. ; 24 cm. — (Öz-Ge Yayınları ; 15) Kaynakça ve dizin var.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. İran_Kürtler 4. Irak_Kürtler
Emperyalizm, milliyetçilik ve Kürt sorunu. / yay. haz. S. Cihan. — İstanbul : Evrensel Basım Yayın, 1993. 176 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basım Yayın. Güncel sorunlar dizisi ; 5)
1. Kürtler
Emperyalizm, milliyetçilik ve Kürt sorunu. / yay. haz. S. Cihan. — İstanbul : Evrensel Basım Yayın, 1993. 176 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basım Yayın. Güncel sorunlar dizisi ; 5)
1. Kürtler
Erbakan’ın Kürtleri : Milli Görüş’ün Güneydoğu politikası. / Fehmi Çalmuk. — İstanbul : Metis Yayınları, 2001. 242 s. ; 20 cm. — (Siyahbeyaz dizisi ; 15)
1. Kürt sorunu 2. Siyasi partiler_Türkiye 3. Türkiye_Siyaset ve yönetim 4. Erbakan, Necmettin (Necmeddin), 1926-2011_Biyografya
Eski İstanbul Kürtleri : (1453-1925). / Rohat Alakom. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 1998. 239 s. : res. ; 20 cm. — (Avesta ; 44. Şehir ; 1)
1. Kürtler
Ferheng: Kurdi-Tırki, Türkçe-kürtçe. / D. İzoli. — [y.y.] : Deng Yayınları, 1992. 913 s.
1. Türk dili_Sözlükler 2. Kürtçe_Sözlükler
Geçmişten bugüne Kürtler ve Kürdistan coğrafya-tarih edebiyat. / Kemal Burkay. — İstanbul : Deng Yayınları, 1992. 544 s. ; 20 cm. — (Deng yayınları. Bilim dizisi ; 3)
1. Kürtler
Geçmişten günümüze değişik din ve mezheplere inanan Kürtler ve yaşadıkları yönetim düzenleri. / Hasan Ünlü. — İstanbul : Kalan Yayınları, 2006. 176 s. ; 20 cm. — (Kalan yayınları ; 67)
1. Kürtler
Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1992. 1. c. (355 s.) : hrt. ; 20 cm. — (Kaynak Yayınları ; 100)
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürt sorunu 3. Atatürk dönemi, 1919-1938
Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1992. 2. c. (320 s.) : hrt. ; 20 cm. — (Kaynak Yayınları ; 101)
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürt sorunu 3. Atatürk dönemi, 1919-1938
Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1992. 3. c. (85 s.) : hrt. ; 20 cm. — (Kaynak Yayınları ; 102)
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürt sorunu 3. Atatürk dönemi, 1919-1938
Gotine peşiyen Kurda = Kürt atasözleri. / Mustafa Borak. — İstanbul : Berfin Yayınları, 1996. 336 s. — (Berfin Yayınları ; 41)
1. Atasözleri, Kürt
Gurbetten notlar : Türk solu, yaratıcı marksizm, Kürtler ve dünya üstüne. / Mihri Belli, 1915-2011. — İstanbul : Belge Yayınları, 1996. 311 s. ; 20 cm. — (Belge yayınları ; 245)
1. Komünizm_Türkiye 2. Kürt sorunu
Hatıratım : Dersim ve Kürt milli mücadelesine dair. / M. Nuri Dersimi ; yay. haz. Mehmet Bayrak. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1992. 284 s. ; 20 cm.
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürtler 3. Kürt sorunu 4. Tunceli
Hedefteki adam Saddam. / Ersal Yavi. — İzmir : Yazıcı Yayınevi, 2002. 535 s. ; 22 cm. Dış kapak: Küresel güçlerin petrole erişiminde İsrail-Filistin-Kürt açmazında Hedefteki adam Saddam
1. Irak_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu 2. Ortadoğu_Stratejik durumu 3. Körfez savaşı
Her bakımdan Türk olan Kürtler I : tarih bakımından Kürtler’in Türklüğü. / M. Fahrettin Kırzıoğlu. — [y.y. : y.y.], 1964. (Ankara : Çalışkan Basımevi) 123 s. : hrt. ; 20 cm.
1. Kürtler
Hilafet ordusundan Arap Kürt Partisine. / Ergün Poyraz. — İstanbul : Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2003. 592 s. ; 20 cm.
1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
II. Abdülhamid’in sadrazamları Kamil Paşa ve Said Paşa’nın anıları-polemikler- : belgelerle Mısır, Ermeni-Kürt, Doğu Rumeli meseleleri / yay. haz. Gül Çağalı-Güven . — 2. bs. — İstanbul : Arba Araştırma Basım Yayın, 1991. 423 s. ; 20 cm. — (Arba yayınları ; 48. Tarih-anı dizisi ; 14)
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Irak kürdistanı’ndaki enfal askeri harekatı Koreme’nin yok edilmesi; Irak’ta soykırım Kürtlere karşı yürütülen enfal askeri harekatı. / ed. Abdullah Keskin ; çev. Ümit Aydoğmuş. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 2003. 588 s. ; 22 cm. — (Avesta ; 141. Acil kitaplar ; 3) Orjinal kitap adı: The anfal campaign of korema genocide in Iraq
1. Kürt sorunu 2. Irak_Kürtler
 

Irak ve Ortadoğu’da Mossad : İsrail kürt umutlarının çöküşü. / Şalom Nakdimon. — [y.y.] : Elips Kitap, 2004. VI, 282 s. ; 24 cm.
1. Mossad 2. Gizli servisler 3. İstihbarat teşkilatları 4. İsrail_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu

 

Irak’ta Kürt sorunu : iki dünya savaşı arasında. / Şakıre Xıdoye Mıhoyan ; trc. J. Slav. — İstanbul : Peri Yayınları, 1998. 112 s. ; 21 cm.
1. Kürtler

Irak’ta soykırım : Kürtlere karşı enfal harekatı. / türkçesi Akın Sarı, Orhan Akalın, Umut Hasdemir. — İstanbul : Aram Yayıncılık, 2004. 435 s. ; 22 cm.
1. Irak_Kürtler
İçtoroslar’da Alevi-Kürt aşiretleri : [Sinemilli ve Komşu aşiretlerinin tarihi-edebiyatı]. / Mehmet Bayrak. — Ankara : Özge Yayınları, 2006. 688 s. : hrt., fot. ; 24 cm. — (Özge yayınları ; 34)
1. Aşiretler 2. Kütrler 3. Aleviler
İslam tarihinde Kürt kadını. / Muhammed Hayr Yusuf ; çev. Mehmet Demirdağ, Ali Rıza Seven. — İstanbul : Nubihar Yayınları, 2004. 92 s. ; 20 cm.
1. İslâm tarihi 2. Kürtler
İsrail’in Beka stratejisi ve Kürtler. / Cevat Eroğlu. — İstanbul : Sayfa Yayınları, 2003. 244 s. ; 21 cm. — (Sayfa yayınları ; 2004.02. Araştırma ; 001.02)
1. Irak_Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Ortadoğu_Stratejik durumu 4. İsrail_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu 
İsrail’in Kürt kartı : İsrail’in Ortadoğu stratejisi ve “Kürt Devleti” senaryoları. / Harun Yahya. — İstanbul : Vural Yayıncılık, 1997. IX, 261 s. ; 24 cm.
1. İsrail_Tarihçe 2. İsrail_Uluslararası ilişkiler_Ortadoğu
İttihat-terakki ve Kürtler / Naci Kutlay . — 2. bs. — İstanbul : Fırat Yayınları, 1991. 157 s. ; 18 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. İttihat ve Terakki Cemiyeti
Kalkık horoz : çekiç güç ve Kürt devleti. / Baskın Oran. — Ankara : Bilgi Yayınevi, 1996. 276 s. — (Bilgi yayınları ; 62; 7)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Kasadaki dosyalar / Saygı Öztürk . — 4. bs. — Ankara : Ümit Yayıncılık, 2003. 216 s. ; 21 cm. — (Ufuk dizisi ; 150) Dış kapak: İsmet İnönü’nün Atatürk’e sunduğu gizli kürt raporu, Apo pazarlığının belgelerle bilinmeyen öyküsü Abdullah Öcalan’dan müthiş itiraflar kasadaki dosyalar
1. Kürt sorunu
Kendini keşfeden ulus Kürtler. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1993. 367 s. ; 22 cm. — (İsmail Beşikçi bütün eserler ; 20)
1. Kürtler
Koca çınar : Kürt bilgesi Musa Anter. / der. Yaşar Kaya. — Ankara : Yurt Basın Yayın, 1993. 288 s. ; 20 cm. — (Yurt Basın yayın ; 80)
1. Kürt sorunu 2. Anter, Musa_Biyografya
Korku ve cesaret : Kürt tarihine sataşanlar. / Cemşid Bender. — İstanbul : Berfin Yayınları, 1996. 229 s. ; 21 cm. — (Berfin yayınları ; 40; 14)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Kosova, Ortadoğu, Kürt ve Ermeni meselelerinin penceresinden Yeni Dünya Düzeni’nde Osmanlı’yı aramak. / İsmail Çolak. — İstanbul : Kırkambar Kitaplığı, 2000. 221 s. ; 22 cm. — (Kırkambar Kitaplığı ; 3. inceleme araştırma ; 1)
1. Osmanlı Devleti_Siyaset ve yönetim 2. Ermeni sorunu 3. Kürt sorunu
Kürdistan ve Türkiye’de Kürt sorunu. — [y.y.] : Devrimci Sol, 1979. 143 s. ; 20 cm. — (Derimci sol ; 3. Bilimsel araştırma dizisi ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Kürdistan’ın sömürgeleştirilmesi ve kürt ulusal hareketleri. / C. Aladağ. — İstanbul : Özgürlük Yolu Yayınları, 1978. 221 s. — (Özgürlük Yolu yayınları ; 9)
1. Siyasal ilimler
Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler. / Ziya Gökalp, 1343/1924 ; haz. Şevket Beysanoğlu. — İstanbul : Sosyal Yayınlar, 1992. 139 s.
1. Kürtler 2. Aşiretler
Kürt aydını üzerine düşünceler. / İsmail Beşikçi. — İstanbul : Yurt Kitap Yayın, 1991. 168 s. ; 18 cm. — (Yurt Kitap-Yayın ; 41)
1. Kürt sorunu
Kürt basın tarihi : tekzip. / Müslüm Yücel. — İstanbul : Aram Yayınları, 1998. 290 s. ; 20 cm. — (Aram Yayınları ; 4. Araştırma-inceleme ; 3)
1. Basın-Türkiye 2. Basın-Kürt 
Kürt coğrafyasında göl ve ırmak efsaneleri. / Müslüm Yücel. — İstanbul : Evrensel Basım Yayın, 2003. 127 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basım yayın ; 227. Kürt tarihi ve kültürü dizisi ; 2)
1. Efsaneler 2. Coğrafya mitleri
Kürt çıkmazı. / Koray Düzgören. — Ankara : Verso Yayınları, 1994. 544 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Kürt dili ve söylenceleri üzerine incelemeler. / Gürdal Aksoy. — Ankara : Öteki, 1991. 1. c. (239 s.) ; 20 cm. — (Öteki bilim ; 3/1)
1. Kürtçe
Kürt dilinin tarihçesi. / Faik Bulut. — İstanbul : Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1993. 249 s. ; 20 cm — (Tüm Zamanlar yayıncılık ; 25. Bilim ve araştırma ; 15)
1. Kürtçe
Kürt diliyle ilgili devlet politikaları ve dil hakları. / Emir Hasanpur ; trc. Cemil Gündoğan. — İstanbul : Avesta Yayınları, 1997. 93 s.
1. İran dili
Kürt dosyası / Uğur Mumcu . — 2. bs. — İstanbul : Tekin Yayınevi, 1993. 159 s. ; 18 cm.
1. Kürt sorunu
Kürt dosyası / Rafet Ballı . — 2. bs. — İstanbul : Cem Yayınevi, 1991. 624 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu
Kürt dosyası : her yönüyle. / Abdülhaluk M. Çay. — İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1993. 613 s. ; 20 cm.
1. Kürtler
Kürt dosyası: her yönüyle. / Abdülhaluk M. Çay. — Ankara : Boğaziçi Yayınları, 1993. 613 s. ; 20 cm.
1. Kürtler
Kürt dosyası: her yönüyle / Abdülhaluk M. Çay . — 4. bs. — Ankara : Turan Kültür Vakfı, 1996. VII, 551 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Kürt – Ermeni tarihi / Hagop Şahbazyan ; çev. Ferit M. Yüksel . — 2. bs. — Ankara : Kalan Basım Yayın, 2005. 144 s. ; 20 cm. — (Kalan yayınları ; 45)
1. Ermeniler 2. Ermeni sorunu 3. Kürtler 4. Kürt sorunu 
Kürt halk masalları ve halk hikayeleri. / Orhan Güner. — Ankara : Kalan Yayınları, 2002. 160 s. ; 20 cm. — (Kalan Yayınları ; 30)
1. Halk masalları 2. Halk hikayeleri
Kürt halkına karşı nasıl savaştık ! : bir askerin anıları. / Yavuz Erkal ; der. Abuzer Kılınç. — İstanbul : Pele Sor Yayınları, 1991. 78 s. ; 20 cm. — (Pele Sor Yayınları ; 3)
1. Türkiye_Tarihçe, 1980-1991 2. 12 Eylül Harekatı ve rejimi 3. Kürtler
Kürt halkının dostları kimlerdir : Beşikçi eleştirilerinin anlamı. / Hasan Bildirici. — İstanbul : Pelin Yayınları, 1993. 142 s. ; 20 cm. — (Pelin yayınları ; 1)
1. Kürtler
Kürt – İsrail ilişkileri ve Kürdistanlı Yahudiler. / İsmet Siverekli. — İstanbul : Peri Yayınları, 2005. 186, [6] s. ; 21 cm. Orjinal kitap adı: The Jews of Kurdistan the İsrael museum, Jerusalem
1. Yahudiler_Siyasi faaliyetler 2. Kürtler 3. Yahudiler
Kürt isyanları : (tedip ve tenkil). / Ahmet Kahraman. — İstanbul : Evrensel Basım Yayın, 2003. 364 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basım yayın ; 237. Kürt tarihi ve kültürü dizisi ; 4)
1. Kürt sorunu 2. Ayaklanmalar
 

Kürt kapanı. / Cevat Korkmaz. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1991. 100 s. ; 20 cm. — (Yurt Kitap Yayın ; 39)
1. Kürtler

Kürt kimliği: oluşum süreci. / Naci Kutlay. — İstanbul : Belge Yayınları, 1997. 351 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt kökeni : büyük boylar. / Welate Tori, Nergiza Tori. — İstanbul : Koral Yayınları, 1991. 194 s. ; 20 cm. — (Koral Yayınları ; 28)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt kültür tarihi. / Tori. — İstanbul : Berfin Yayınları, 1999. 288 s. ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 83. Araştırma inceleme ; 31)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Kürt kültürünün kaynakları ve uygarlıklar beşiği Kürdistan. / J. Kurdo. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1993. 220 s. : res., hrt. ; 24 cm. — (Öz-Ge Yayınları ; 14)
1. Kürtler 2. İran_Kürtler 3. Irak_Kürtler 4. Kürt sorunu 5. Etnik gruplar
Kürt masalları. / Sinan Gündoğar. — İstanbul : Evrensel Basım Yayın, 2003. 175 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basım yayın ; 226. Kürt tarihi ve kültürü dizisi ; 1)
1. Masallar, Kürt 2.
Kürt meselesi. / Şükrü Mehmet Sekban. — Ankara : Kon Yayınları, 1979. 167 s. ; 18 cm. — (Kon Yayınları ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Etnik gruplar
Kürt meselesi. / Kazım Karabekir, 1368/1948 ; yay. haz. Faruk Özerengin. — İstanbul : Emre Yayınları, 1994. 294 s. ; 20 cm. — (Emre yayınları ; 32. Yakın tarih serisi ; 20)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt meselesi. / Şükrü Mehmet Sekban. — Ankara : Kon Yayınları, 1979. 167 s. ; 18 cm. — (Kon Yayınları ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt meselesi. / Şükrü Mehmet Sekban. — Ankara : Kon Yayınları, 1979. 167 s. ; 18 cm. — (Kon Yayınları ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Etnik gruplar 3. Kürtler
Kürt Milan Aşiret Konfederasyonu : ekolojik toplumsal ve siyasal bir inceleme. / Eyüp Kıran. — İstanbul : Elma Yayınları, 2003. 222 s. ; 20 cm. — (Elma yayınları ; 27. Araştırma ; 1)
1. Aşiretler 2. Kürt sorunu 3. Kürtler 4. Etnik gruplar
Kürt milli meselesi. — İstanbul : Aydınlık Yayınları, 1977. 86 s. ; 20 cm. — (Aydınlık Yayınları ; 34. Komünist Enternasyonel belgelerinde Türkiye dizisi ; 2)
1. Kürt sorunu
Kürt milli meselesi. — İstanbul : Aydınlık Yayınları, 1977. 86 s. ; 20 cm. — (Aydınlık Yayınları ; 34. Komünist Enternasyonel belgelerinde Türkiye dizisi ; 2)
1. Kürt sorunu
Kürt milliyetçiliğinin kaynakları ve Şeyh Said İsyanı : 1880-1925. / Robert Olson ; çev. Bülent Peker, Nevzat Kıraç ; giriş William F. Tucker. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1992. 312 s. ; 20 cm. — (Öz-Ge Yayınları ; 12) Orjinal kitap adı: The emergence of Kurdish nationalism and the Sheikh Said rebellion : 1880-1925
1. Türkiye_Tarihçe, 1918- 2. Kürtler 3. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 4. Kürt milliyetçiliği 5. Etnik gruplar
Kürt milliyetçiliğinin tarihi kökenleri ve gelişimi. / Wadie Jwaideh ; çev. İsmalil Çeken, Alper Duman ; yay.haz. Nevzat Kıraç. — İstanbul : İletişim Yayınları, 1999. 589 s. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 554. Araştırma inceleme dizisi ; 89) Orjinal kitap adı: The Kurdish nationalist movement its origins and development
1. Kürt sorunu 2. Kürt milliyetçiliği 3. Etnik gruplar
Kürt mitolojisi. / Cemşid Bender. — İstanbul : Berfin Yayınları, 1996. 1. c. (255 s.) ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 46. Araştırma inceleme ; 16)
1. Mitoloji, Kürt
Kürt mitolojisi : kral Nemrud ve İbrahim peygamber. / Cemşid Bender. — İstanbul : Berfin Yayınları, 2000. 2. c. (248 s.) ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 96. Araştırma inceleme ; 38)
1. Mitoloji, Kürt
Kürt mitolojisi : kral Nemrud ve İbrahim peygamber. / Cemşid Bender. — İstanbul : Berfin Yayınları, 2000. 2. c. (248 s.) ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 96. Araştırma inceleme ; 38)
1. Mitoloji, Kürt
Kürt Musa Bey olayı (1883-1890). / Musa Şaşmaz. — İstanbul : Kitabevi, 2004. 458 s. ; 21 cm. — (Kitabevi ; 220)
1. Ermeni sorunu 2. Kürt sorunu 3. Osmanlı Devleti_Uluslararası ilişkiler 4. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kürt mutfak kültürü ve kürt yemekleri. / Cemşid Bender. — İstanbul : Melsa Yayınları, 1992. 381 s. ; 20 cm. — (Melsa yayınları ; 25. Araştırma dizisi ; 2)
1. Aşçılık
Kürt mutfak kültürü ve kürt yemekleri. / Cemşid Bender. — İstanbul : Berfin Yayınları, 2003. 398 s. ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 131. Araştırma inceleme ; 53)
1. Aşçılık
Kürt siyaset tarihi / haz. Celile Celil …[ve öte.] . — 3. bs. — İstanbul : Peri Yayınları, 1998. 360 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt solu. / der. Sinan Çelik. — İstanbul : Gün Yayınları, 2001. 335 s. ; 20 cm. — (Gün yayınları ; 7. Newroz kitap dizisi ; 5)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu. / Şükrü Mehmet Sekban. — İstanbul : Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1970. 31 s. — (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi ; 3)
1. Kürt sorunu 2. Etnik gruplar
Kürt sorunu : aydınlarımız ne düşünüyor. / Metin Sever. — İstanbul : Cem Yayınevi, 1992. 304 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Etnik gruplar 3. Kürt sorunu
Kürt sorunu / Şükrü Mehmet Sekban . — 2. bs. — İstanbul : Kamer Yayınları, 1998. 176 s. ; 20 cm. — (Kamer yayınları ; 68)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu: aydınlar ne diyor . — 2. bs. — İstanbul : Belge Yayınları, 1994. 144 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu ve demokratik çözüm önerileri. / Altan Tan …[ve öte.]. — İstanbul : Avesta Yayınları, 1996. 102 s. — (Avesta yayınları ; 17; 1)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu henüz vakit varken. / Ömer Laçiner. — İstanbul : Birikim Yayınları, 1991. 101 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu kökeni ve gelişimi / Kemal Kirişçi, Gareth M. Winrow ; çev. Ahmet Fethi . — 2. bs. — İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1997. X, 244 s. ; 20 cm. — (Tarih vakfı yurt yayınları ; 47) Orjinal kitap adı: The Kurdish question and Turkey: an example of a tarns-state ethnic conflict
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu kökeni ve gelişimi / Kemal Kirişçi, Gareth M. Winrow ; çev. Ahmet Fethi . — 2. bs. — İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1997. X, 244 s. ; 20 cm. — (Tarih vakfı yurt yayınları ; 47) Orjinal kitap adı: The Kurdish question and Turkey: an example of a tarns-state ethnic conflict
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu ve müslümanlar. / Mehmet Pamak. — İstanbul : Selam Neşriyat, 1996. 398 s. — (Selam Neşriyat ; 2)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu ve müslümanlar [Kürt Sorunu ve Müslümanlar (2006 : İstanbul)]. — İstanbul : Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, 2006. 311 s. ; 21 cm. — (Özgür-Der yayınları ; 5)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu nasıl çözülür. — İstanbul : Nubihar Yayınları, 1996. 159 s. — (Nubihar yayınları ; 10; 5)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt sorununa çözüm arayışları : (devlet ve parti raporları yerli ve yabancı öneriler). / der. Faik Bulut. — İstanbul : Ozan Yayıncılık, 1998. 296 s. ; 20 cm. — (Ozan yayınları ; 22)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar 
Kürt sorununun geleceği. / A. Nazmi Çora. — İstanbul : Q-Matris Yayınları, 2004. 220 s. ; 21 cm. — (Q-Matris yayınları ; 24. Araştırma ; 9)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt ulusal hareketleri ve 15. yüzyıldan günümüze Ermeni Kürt ilişkileri. / Garo Sasuni ; çev. Bedros Zartaryan, Memo Yetkin. — İstanbul : Med Yayınevi, 1992. 263 s. ; 24 cm.
1. Kürt sorunu 2. İran_Kürtler 3. Irak_Kürtler 4. Ermeniler 5. Ermeni sorunu 6. Etnik gruplar 
Kürt ulusal mücadelesi ve sosyalizm. / S. Cihan. — İstanbul : Evrensel Basın Yayın, 1992. 286 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basın Yayın ; 15. Güncel sorunlar dizisi ; 2)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt ulusal sorunu. / D. Tan. — İstanbul : m Devrimci Proletarya Yayınları, 1999. 619 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt ulusal sorunu : teorik-pragmatik perspektifler ve siyasi değerlendirmeler. — İstanbul : Eksen Yayıncılık, 1994. 314 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 
Kürt ulusal sorunu : teorik-pragmatik perspektifler ve siyasi değerlendirmeler . — 2. bs. — İstanbul : Eksen Yayıncılık, 1997. 1. c. (301 s.) ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 
Kürt ulusal sorunu : teorik-pragmatik perspektifler ve siyasi değerlendirmeler . — 2. bs. — İstanbul : Eksen Yayıncılık, 1997. 2. c. (437 s.) ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 
Kürt uygarlığı ve ağızları hakkında düşünceler. / Mehlika Aktok Kaşgarlı. — Ankara : [y.y.], 1991. 32 s.
1. Türk dili
Kürt uygarlığı ve tarihi. / Cemşid Bender. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1991. 255 s. ; 20 cm. — (Kaynak Yayınları ; 92)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt uygarlığında alevilik. / Cemşid Bender. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1991. 416 s. ; 20 cm. — (Kaynak Yayınları ; 99)
1. Alevilik 2. İslâm mezhepleri
Kürt uygarlığında alevilik. / Cemşid Bender. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1991. 416 s. ; 20 cm. — (Kaynak Yayınları ; 99)
1. Alevilik 2. İslâm mezhepleri
Kürt-İslam ayaklanması 1919-1925 / Uğur Mumcu . — 2. bs. — İstanbul : Tekin Yayınevi, 1991. 268 s. : fot. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Ayaklanmalar 3. Etnik gruplar
Kürtçe-Türkçe sözlük. / Yusuf Ziyaeddin Paşa ; haz. Mehmet Emin Bozarslan. — İstanbul : Çıra Yayınları, 1978. 403 s. — (Çıra yayınları ; 1; 1)
1. Türk dili_Sözlükler 2. Kürtçe_Sözlükler
Kürtçülük gerçeği. / İbrahim Etem Gürsel. — Ankara : Kümen Yayınları, 1977. 196 s. — (Kümen yayınları ; 2)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye 3. Etnik gruplar
Kürtçülük meselesi. / Tekin Erer. — İstanbul : Boğaziçi Yayınları, 1994. 99 s.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye 3. Etnik gruplar
Kürtçülük sorunu. / Kenan Esengin. — İstanbul : Su Yayınları, 1976. 168 s.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye 3. Etnik gruplar
Kürtçülük sorununun analizi ve çözüm politikaları. / Ümit Özdağ. — Ankara : Bilgi Yayınevi, 2006. 195 s. ; 22 cm. + 2 s. hrt. — (Bir millet uyanıyor dizisi ; 11)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye 3. Etnik gruplar
Kürtler. / Vladimir Federovich Minorski, 1385/1966. — İstanbul : Koral Yayınları, 1992. 88 s. ; 20 cm. — (Koral Yayınları ; 41)
1. Kürtler 2. Etnik gruplar 3. Kürt sorunu
Kürtler. / Vladimir Federovich Minorski, 1385/1966. — İstanbul : Komal Basın Yayın Dağıtım, 1977. 82 s. ; 20 cm. — (Komal yayınları ; 11. Tarih dizisi ; 2)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : sosyolojik ve tarihi inceleme. / Bazil Nikitin ; trc. H. D.. — İstanbul : Özgürlük Yolu Yayınları, 1976. 1. c. (310 s.) ; 20 cm. — (Bilim dizisi ; 3) Orjinal kitap adı: Les Kurdes
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : isyan tenkil / Hıdır Göktaş . — 3. bs. — İstanbul : Alan Yayıncılık, 1991. 1. c. (141 s.) ; 20 cm. — (Alan Yayıncılık ; 122. Düşünce dizisi ; 20)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : sosyolojik ve tarihi inceleme. / Bazil Nikitin ; trc. H. D., A. S.. — İstanbul : Özgürlük Yolu Yayınları, 1978. 1. c. (310 s.) ; 20 cm. — (Bilim dizisi ; 4) Orjinal kitap adı: Les Kurdes
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : Mehabad’dan 12 Eylül’e / Hıdır Göktaş . — 2. bs. — İstanbul : Alan Yayıncılık, 1991. 2. c. (167 s.) ; 20 cm. — (Alan Yayıncılık ; 122. Düşünce dizisi ; 20)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler. / Vladimir Federovich Minorski, 1385/1966. — İstanbul : Koral Yayınları, 1992. 88 s. ; 20 cm. — (Koral Yayınları ; 41)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : (güncel bir araştırma). / Kreyenbroek Sperl ; çev. Yavuz Alagon. — İstanbul : Cep Kitapları, 1994. 251 s. ; 20 cm. Orjinal kitap adı:Kurds
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : isyan tenkil / Hıdır Göktaş . — 3. bs. — İstanbul : Alan Yayıncılık, 1991. 1. c. (141 s.) ; 20 cm. — (Alan Yayıncılık ; 122. Düşünce dizisi ; 20)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler : VII.-X. Yüzyıllarda. / Arşak Poladyan. — Ankara : Özge Yayınları, 1991. 112 s. ; 20 cm. — (Özge yayınları ; 2)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürtler : Mehabad’dan 12 Eylül’e. / Hıdır Göktaş. — İstanbul : Alan Yayıncılık, 1991. 2. c. (167 s.) ; 20 cm. — (Alan yayıncılık ; 122. Düşünce dizisi ; 20)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler / Hasan Cemal . — 3. bs. — İstanbul : Doğan Kitapçılık, 2003. 588 s. ; 23 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 4. PKK
Kürtler arasında doğal yaşam. / Major Frederick Millingen ; çev. Nuray Mestci. — İstanbul : Doz Basım-Yayın, 1998. 237 s. ; 20 cm. Orjinal kitap adı: Wild life among the koords.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler barışa yürürken öç alan devlet mi?. / Melih Pekdemir. — İstanbul : Su Yayınları, 1999. 360 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. PKK 3. Etnik gruplar
Kürtler ve Kürdistan. / Th. Bois, Viladimir Federovich Minorsky, D. N. Mac Kenzie ; trc. Kamuran Fıratlı. — İstanbul : Doz Basım Yayın Ltd.Şti., 1996. 241 s. ; 18 cm. Orjinal kitap adı: The encyclopaedia of Islam; kurds; kurdistan
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler ve Kürdistan tarihi. / Botan Amedi. — [y.y.] : Fırat Dicle Yayınları, 1991. 1. c. (217 s.) ; 20 cm. — (Fırat Dicle yayınları ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürtler: Kürtlerin kökeni, siyasi, sosyal ve kültürel hayatla. / Aydın Taneri. — Ankara : Doğuş Matbaası, 1976. 120 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler, PKK ve A. Öcalan / Ahmet Aydın . — 4. bs. — Ankara : Kiyap, 1992. 189 s. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. PKK 3. Öcalan, Abdullah_Biyografya 4. Etnik gruplar
Kürtler ve sosyal gelişimleri. / Mesud Fani Bilgili ; trc. Azmi Süslü. — Ankara : Tanmak Yayınları, 1993. 108 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler: tarihi ve ictimai tedkikat. / Fritz. — İstanbul : Matbaa-i Orhaniye, 1334. 384 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler Türkler ve Araplar : Kuzey-Doğu Irak’ta siyaset seyahat ve inceleme (1919-1925). / C. J. Edmonds ; İngilizce’den çevirenler Serdar Şengül, Serap Ruken Şengül. — İstanbul : Avesta , 2003. 576 s. ; 21 cm. — (Avesta ; 143. Kürdoloji ; 12) Orjinal kitap adı:Kurds Turks and Arabs politics travel and research in North-Eastern Iraq
1. Irak_Tarihçe 2. Kürtler 3. Araplar
Kürtler ve ulusal demokratik mücadeleleri üstüne gizli belgel. / Mehmet Bayrak. — Ankara : Özge, 1993. XIII, 667 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler ve ulusal-demokratik mücadeleleri üstüne : gizli belgeler-araştırmalar-notlar. / Mehmet Bayrak. — Ankara : Öz-ge Yayınları, 1993. XIII, 667 s. ; 24 cm. — (Öz-ge Yayınları ; 16)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler üzerine : (tarih ve folklor yazıları). / Hasan Arfa …[ve öte.]. — İstanbul : Öz-Ge Yayınları, 1991. 184 s. ; 18 cm. — (Öz-Ge yayınları ; 4)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler üzerine tezler. / Yalçın Küçük ; yay. haz. Candan Baysan, Abdullah Keskin. — Ankara : Dönem Yayınları, 1990. 344 s. ; 20 cm. — (Dönem Yayınları ; 13. Temel dizi ; 3)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerde aşiret ve akrabalık ilişkileri. / Lale Yalçın-Heckmann ; çeviren Gülhan Erkaya. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2002. 376 s. ; 20 cm. — (İletişim Yayınları ; 833. Araştırma-inceleme dizisi ; 128) Orjinal kitap adı: Tribe and kinship among the Kurds
1. Kürtler_Antropoloji 2. Kürtler_Sosyoloji
Kürtlerin barış yürüyüşü… : Öç alan devlet mi? / Melih Pekdemir . — 2. bs. — [y.y.] : Su Yayınları, [t.y.] 360 s. ; 18 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürtlerin ilkçağ tarihi ve kültürü. / Tori. — istanbul : Berfin Yayınları, 1997. 223 s. ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 50. Araştırma inceleme ; 17)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin kökeni. / İhsan Nuri Paşa ; trc. M. Tayfun. — İstanbul : Yöntem Yayınları, 1977. 205 s. ; 20 cm. — (Yöntem yayınları ; 33. Bilim – Araştırma – Belgeler dizisi ; 2)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin kökeni ve Güneydoğu Anadolu gerçeği. / M. Sadi Koçaş. — İstanbul : Kastaş A.Ş. Yayınları, 1990. 319 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin kökü. / M. Fahrettin Kırzıoğlu. — [y.y.] : Diyarbakır’ı Tanıtma Derneği Yayınları, 1963. (Ankara : Ayyıldız Matbaası) 1. blm. (30 s.) ; 24 cm. — (Diyarbakır’ı Tanıtma Derneği Yayınları ; sayı 9; tarih takımı-3)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin mecburi iskanı. / İsmail Beşikçi. — İstanbul : Komal Basın Yayın Dağıtım, 1977. 247 s. — (Komal Basın Yayın Dağıtım ; 13; 6)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin mecburi iskanı : bilim yöntemi Türkiye’deki uygulama 1. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1991. 205 s. ; 24 cm. — (Yurt Kitap Yayın ; 46. İsmail Beşikçi’nin bütün eserleri ; 2)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin mecburi iskanı : bilim yöntemi Türkiye’deki uygulama. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1991. 1. c. (205 s.) ; 24 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin menşei ve kürt dili incelemeleri. / McCarus …[ve öte.]. — İstanbul : Sönmez Neşriyat, 1963. 59 s. ; 21 cm.
1. İran dili
Kürtlerin ortaçağ ve yeniçağ tarihi. / Tori. — istanbul : Berfin Yayınları, 2000. 309 s. ; 20 cm. — (Berfin yayınları ; 98. Araştırma inceleme ; 39)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin örf ve adetleri / Mella Mahmude Beyazıdi ; trc. Abdullah Babek Pişderi . — 4. bs. — İstanbul : Peri Yayınları, 1998. 72 s. ; 21 mc.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin örf ve adetleri / Mella Mahmude Beyazıdi ; çev. Abdullah Babek Pişderi . — 4. bs. — İstanbul : Peri Yayınları, 1998. 72 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtler’in soy kütüğü ve boy tarihi. / Hilmi Göktürk. — İstanbul : Türk Dünyası Yayınları, 1978. 1. c. (174 s.) ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürtlerin soy kütüğü ve boy tarihi / Hilmi Göktürk . — 2. bs. — İstanbul : Türk Dünyası Yayınları, 1979. 1. c. — (Türk Dünyası yayınları ; 1)
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Kürtlerin soy kütüğü ve boy tarihleri. / Hilmi Göktürk. — İstanbul : Türk Dünyası Yayınları, 1978. 1. c. (174 s.)
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Kürtlerin tarihi. / Fritz, Dr. ; yay. haz. Hüseyin Kıvanç ; çev. Sinan Şanlıer. — İstanbul : Hasat Yayınları, 1992. 230 s. ; 20 cm. — (Hasat Yayınları ; 6)
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Kürtler’in Türklüğü : dil-tarih-antropoloji-etnografya-etnoloji-milli destanlar-gelenekler ve folklor bakımlarından incelemeler. / M. Fahrettin Kırzıoğlu. — Erzurum : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Talebe Derneği, 1968. 130 s. ; 19 cm. — (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Talebe Derneği yayınları ; 2)
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Kürtlük, Türklük Alevilik : etnik ve dinsel kimlik mücadeleleri. / Martin van Bruinessen ; çev. Hakan Yurdakul. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2000. 211 s. ; 20 cm. — (iletişim yayınları ; 629. Araştırma inceleme dizisi ; 99)
1. Kürt sorunu 2. Alevilik 3. Etnik gruplar 4. Etnik ilişkiler
Kürttürkleri ve fanatik ermeni faaliyetleri. / Hayri Başbuğ. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1984. XIII, 144 s.
1. Sosyal bilimler
Kürttürkleri ve fanatik ermeni faaliyetleri. / Hayri Başbuğ. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1984. XIII, 144 s.
1. Sosyal bilimler
Mahabad Kürt Cumhuriyeti 1946 / William Aegleton ; çeviren Mehmet Emin Bozarslan . — 2. bs. — İstanbul : Koral Yayınları, 1990. 296, [16] s. : fot., hrt. ; 20 cm. — (Koral yayınları ; 8) Dış kapakta kitap adı:1946 Mehabad Kürt Cumhuriyeti
1. Irak_Kürtler 2. İran_Kürtler 3. Kürt sorunu 4. Kürtler
Mervani Kürtleri tarihi. / Ahmed b. Yusuf b. Ali İbnü’l-Ezrak B.Fariki ; trc. Mehmet Emin Bozarslan. — İstanbul : Koral Yayınları, 1975. 1. c. (242 s.) ; 20 cm. — (Koral Yayınları ; 6)
1. Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 1040-1157 2. Suriye Selçukluları
Mervani Kürtleri tarihi / Ahmed b. Yusuf b. Ali İbnü’l-Ezrak B.Fariki ; trc. Mehmet Emin Bozarslan . — 2. bs. — İstanbul : Koral Yayınları, 1990. 1. c. (242 s.) ; 20 cm. — (Koral Yayınları ; 9)
1. Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 1040-1157 2. Suriye Selçukluları
Mervani Kürtleri tarihi. / Ahmed b. Yusuf b. Ali İbnü’l-Ezrak B.Fariki ; trc. Mehmet Emin Bozarslan. — İstanbul : Koral Yayınları, 1975. 1. c. (242 s.) ; 20 cm. — (Koral Yayınları ; 6)
1. Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 1040-1157 2. Suriye Selçukluları
Mes’eletu Kürdistan / Kadri Cemil Paşa ; nşr. İzzeddin Mustafa Resul . — 2. bs — [y.y. : y.y.], 1997. (Beyrut) 231 s. : res. ; 20 cm. Orjinal kitap adı: Doza kurdistan: Kürt milletinin 60 yıllık esaretten kurtuluş savaşı hatıraları
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Milli Mücadele dönemi Kürtçülük hareketi. / Oya Girit. –1994. 141 y. : hrt. ; 30 cm. Tez (Doktora).–Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Tez danışmanı: Ord. Prof. Dr. A. Reşat Kaynar
1. Kurtuluş Savaşı_İsyanlar, protestolar 2. Kurtuluş Savaşı_Cemiyetler, vb. 3. Kürt sorunu 4. Kürtler_Türkiye 5. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
Milli mücadele yıllarında kürt Türk ermeni ilişkileri. / Şükrü Kaya Seferoğlu. — İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1990. 111 s. — (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayınları ; 66; 12)
1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
Muhtasar hayatım : Kemalizme karşı Kürt aydınının mücadelesinden bir yaprak / Ekrem Cemil Paşa . — 2. bs. — Ankara : Beybun Yayınları, 1992. 93 s. : fot. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Kemalizm 4. Ekrem Cemil Paşa_Biyografya
Musul sorunu: petrol ve kürt sorunları ile bağlantılı tarihsel ve siyasal bir inceleme : petrol ve kürt sorunlarıyla bağlantılı tarihsel ve siyasal bir inceleme. / İhsan Şerif Kaymaz. — İstanbul : Otopsi Yayınları, 2003. 639 s. ; 24 cm.
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Musul_Tarihçe
Ondokuzuncu yüzyıl sonu yirminci yüzyıl başı Kürt aydınlanması. / Celile Celil ; çev. Arif Akdamar. — İstanbul : Avesta Yayınları, 2000. 168 s. ; 20 cm. — (Avesta yayınları ; 85. Araştırma ; 13)
1. Kürt sorunu 2. Etnik gruplar
Orta Anadolu Kürtleri. / Rohat Alakom. — İstanbul : Doğa Basın Yayın, 2004. 160 s. ; 20 cm. — (Evrensel Basım Yayın ; 257. Kürt tarihi ve kültürü dizisi ; 7)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Ortadoğu denkleminde Türkler, Kürtler, Araplar, Yahudiler. / Mustafa Özcan. — İstanbul : Marifet Yayınları, 1994. 312 s. — (Marifet yayınları ; 91; 2)
1. Ortadoğu_Tarihçe
Osmanlı Devleti ve Kürt milliyetçiliği. / Hakan Özoğlu ; çev. Nilay Özok Gündoğan, Azat Zana Gündoğan. — İstanbul : Kitap Yayınevi, 2005. 210 s. ; 21 cm. — (Kitap yayınevi ; 94. Tarih ve coğrafya dizisi ; 36) Orjinal kitap adı: Kurds notables and the Ottoman state: evolving identities, competing loyalties and shifting boundaries
1. Kürt sorunu 2. Osmanlı Devleti_Kürtler 3. Kürt milliyetçiliği 4. Etnik gruplar
Osmanlı-Kürt ilişkileri ve sömürgecilik. / M. Kalman. — İstanbul : Med Yayıncılık, 1994. 208 s. ; 24 cm.
1. Kürtler 2. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 3. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566 4. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Osmanlı-rus ve İran savaşları’nda kürtler: 1801-1900. / Avyarov ; trc. Muhammed Varlı. — İstanbul : Sipan Yayıncılık Araştırma İth, 1995. XIV, 227, 55 s.
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Osmanlı-rus ve İran savaşlarında kürtler: 1801-1900. / Avyarov ; trc. Muhammed Varlı. — Ankara : Sipan Yayıncılık Araştırma İth, 1995. XIV, 55 s.
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Özal döneminde : 1983-1991 : bölücü terör : Kürtçülük. / Nevzat Bölügiray. — Ankara : Tekin Yayınevi, 1992. 211 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Kürtler_Türkiye 4. Etnik gruplar
Prototürkçe’den bugünkü kürtçe’ye. / Kazım Mirşan. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1983. IX, 46 s.
1. Türk dili
Prototürkçe’den bugünkü Kürtçeye. / Kazım Mirşan. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1983. IX, 46 s.
1. Türk dili
Sabancı’ya mektup : Kürt sorunu, PKK realitesi, sosyalizmin geleceği. / Mehmet Ali Aslan. — [y.y. : y.y.], 1996. (İstanbul : Söğüt Ofset) 224 s. ; 20 cm.
1. Irkçılık 2. PKK 3. Kürt sorunu 4. Etnik gruplar
Sadettin Paşa’nın anıları : Ermeni-Kürt olayları (Van, 1896). / Sadettin Paşa ; haz. Sami Önal. — İstanbul : Remzi Kitabevi, 2003. 166 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Ermeni sorunu 3. Türk anıları 4. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Said-i Nursi ve Kürt sorunu / Malmisanij . — 2. bs. — İstanbul : Doz Basım ve Yayıncılık, 1991. 147 s. ; 24 cm.
1. Said Nursi_Biyografya 2. Kürtler 3. Kürt sorunu
Samsun’dan Lozan’a Mustafa Kemal ve Kürtler : (1919-1923). / Abdurrahman Arslan. — İstanbul : Doz Basım ve Yayın, 1991. 156 s. ; 20 cm. — (Doz Yayınları ; 4)
1. Kürt sorunu 2. Türkiye_Tarihçe, 1918- 3. Kürtler 4. Etnik gruplar
Sol siyaset sorunları: Türkiye İşçi Partisi ve kürt aydınlanması. / Tarık Ziya Ekinci. — İstanbul : Cem Yayınevi, 2004. 326 s. ; 20 cm.
1. Siyaset bilimi 2. Siyaset ve yönetim 3. Siyasi partiler_Türkiye 4. Türkiye İşçi Partisi 5. Kürt sorunu
Sosyal demokrasi açışından Kürt sorunu. — İstanbul : TÜSES: Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, 1992. 86 s. ; 19 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Sovyet sosyal emperyalizmi ve Kürt meselesi. / Mehmet Tekin. — İstanbul : Aydınlık Matbaası, 1980. 127 s.
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Stockholm Kürt Konferansı : 15-17 Mart 1991 [Stockholm Kürt Konferansı (1991 : Stockholm)]. — İstanbul : Doz Yayınları, 1992. 189 S. ; 24 cm. — (Doz yayınları ; 21. Belgesel dizi ; 4)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Şerefname : Kürt tarihi. / Şerefeddin b. Şemseddin Bitlisi Şeref Han, 1012/1603 ; trc. Mehmet Emin Bozarslan. — 95712 — İstanbul : Ant Yayınları, 1971. 527 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Şerefname : Kürt tarihi. / Şerefeddin b. Şemseddin Bitlisi Şeref Han, 1012/1603 ; trc. Mehmet Emin Bozarslan. — İstanbul : Ant Yayınları, 1971. 527 s. ; 20 cm.
1. Kürtler
Şerif Paşa : bir kürt diplomatının fırtınalı yılları (1865-1951) / Rohat Alakom . — 2. bs. — İstanbul : Avesta Basın Yayın, 1998. 176 s. : res. ; 20 cm. — (Avesta ; 40. İnceleme ; 8)
1. Diplomatlar 2. Şerif Paşa_Biyografya
Tarih boyunca Kürt Türkleri ve Türkmenler. / İsmet Parmaksızoğlu. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1983. XVI, 126 s.
1. Kürtler
Tarih boyunca Kürt Türkleri ve Türkmenler. / İsmet Parmaksızoğlu. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1983. XVI, 126 s.
1. Kürtler
Tarihimizde Kürtler ve ayaklanmaları. / Alpay Kabacalı. — İstanbul : Cem Yayınevi, 1991. 96 s. ; 20 cm.
1. Kürtler 2. Ayaklanmalar
Tarihin tarihi: Kürtlerde tarih, tarihte kadın / Kemal Mazhar Ahmed ; trc. Abdullah Babek Pışderi . — 2. bs. — İstanbul : Peri Yayınları, 1997. 245 s. ; 20 cm.
1. Kürtler
Tarihin tarihi: Kürtlerde tarih, tarihte kadın / Kemal Mazhar Ahmed ; trc. Abdullah Babek Pışderi . — 2. bs. — İstanbul : Peri Yayınları, 1997. 245 s. ; 20 cm.
1. Kürtler
Tarihsel güncele Kürt gerçeği. / Mehmet Kemal Işık. — İstanbul : Sorun Yayınları, 2000. 187 s. ; 20 cm. — (Halkların tarih kültür dizisi ; 9)
1. Kürt sorunu
Teyre baz ya da bir Kürt işadamı Hüseyin Baybaşin. / Mahmut Baksi. — İstanbul : Peri Yayınları, 1999. 296 s. ; 20 cm.
1. Baybaşin, Hüseyin_Biyoğrafya 2. Kürt sorunu 3. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Türk ve kürt deyim ve atasözleri. / Tuncer Gülensoy. — Ankara : Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Dil, [t.y.] 48 s.
1. Atasözleri, Türk
Türk sorunu : emekçiler açısından belgelerle Kürt sorunu. / Doğu Perinçek. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 1993. 418 s. ; 20 cm. — (Kaynak yayınları ; 135)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Türk tarih tezi güneş-dil teorisi ve Kürt sorunu : bilim yöntemi Türkiye’deki uygulama : 2. / İsmail Beşikçi. — Ankara : Yurt Kitap Yayın, 1991. 216 s. ; 22 cm. — (Yurt Kitap Yayın ; 48)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Türk-Kürt ayrımcılığının temel gerçeği ve millet olmak bilinci. — Ankara : Objektif Araştırmalar Grubu, 1992. 31 s.
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
 

Türk-Kürt ilişkisi : İslam kardeşliği içinde. / Abdülkadir Badıllı. — İstanbul : Yeni Asya Yayınları, 1993. 227 s.
1. Kürtler

Türkçe/ Kürtçe sözlük. / haz. Fetullah Kakioğlu. — İstanbul : Sosyal Yayınlar, 1992. 243 s. ; 18 cm.
1. Türk dili_Sözlükler 2. Kürtçe_Sözlükler
Türkistanlı bir Türk boyu Kürtler / Aydın Taneri . — 2. bs. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1983. 187 s.
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
Türkiye gerçeğinde Kürtler ve PKK terörü. — Ankara : Türk Demokrasi Vakfı, 1996. IV, 60 s.
1. PKK 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Türkiye siyasetinde DEP depremi : legal kürt mücadelesi. / A. Osman Ölmez. — Ankara : Doruk Yayınları, 1995. 466, 26 s. : fot. ; 20 cm.
1. DEP (Türkiye) 2. Siyasi partiler_Türkiye
Türkiye’de kürtçülük hareketleri ve isyanlar. / Şadillili Vedat. — Ankara : Kon Yayınları, 1980. 1. c. (291 s.) ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Ayaklanmalar 3. Etnik gruplar
Türkiye’nin Kürt siyasetine eleştirel yaklaşımlar. / Tarık Ziya Ekinci. — İstanbul : Cem Yayınevi, 2004. 398 s. ; 21 cm.
1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Kürtler_Türkiye
Türkiye’nin Kürt sorunu. / Seyfettin Gürsel …[ve öte.]. — İstanbul : TÜSES: Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, 1996. 164 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Türkler ile Kürtler. / Cahit Tanyol. — İstanbul : Gendaş, 1999. 127 s. ; 20 cm — (Yeni seri ; 180. Araştırma inceleme ; 8)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar 
Türkler ile Kürtler. / Cahit Tanyol. — İstanbul : Era Yayıncılık, 1993. 80 s. ; 20 cm — (Era Yayıncılık. Tarih ve toplumsal araştırmalar dizisi ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Türkler ve Kürtler : Ortadoğu’da iktidar ve isyan gelenekleri. / Suat Parlar. — İstanbul : Bağdat Yayınları, 2005. 781 s. ; 24 cm. — (Bağdat yayınları ; 1. Araştırma tarih dizisi ; 1)
1. Türkler_Ortadoğu 2. Kürt sorunu 3. Ortadoğu_Kürtler 4. Ortadoğu_Stratejik durumu 5. Ortadoğu_Tarihçe
Türkler ve Kürtler nereden nereye. / Murat Belge. — İstanbul : Birikim Yayınları, 1995. 415 s.
1. Türkler 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Türklerin Kürt boyu : 101 soruda. / Şükrü Kaya Seferoğlu, H. Kemal Türközü. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. XIV, 122 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 
Türko-kürtlerde uygarlık ve ağızlar hakkında düşünceler. / Mehlika Aktok Kaşgarlı, Yaşar Kalafat. — Kayseri : Erciyes Üniversitesi, 1991. 56 s.
1. Anadolu ağızları 2. Türk dili_Ağızlar
Ulus ve roman : Fars ve Kürt anlatısal söylemi üzerine bir çalışma. / Haşim Ahmedzade ; çev. Azad Zana Gündoğan. — İstanbul : Peri Yayınları, 2003. 396 s. ; 21 cm. Orjinal kitap adı: Nation and novel
1. Sanat, Roman
Uluslararası Paris Kürt Konferansı : 14-15 Ekim 1989 [Uluslararası Paris Kürt Konferansı (1989 : Paris)]. — İstanbul : Doz Yayınları, 1992. 199 s. ; 24 cm. — (Doz yayınları ; 17. Belgesel dizi ; 3)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Van tarihi ve Kürt Türkleri hakkında incelemeler / Süleyman Sabri Paşa ; haz. Gamze Gayeoğlu . — 3. bs. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. 122 s. ; 18 cm.
1. Van(Türkiye)_Tarihçe
Van tarihi ve Kürt Türkleri hakkında incelemeler / Süleyman Sabri Paşa ; haz. Gamze Gayeoğlu . — 3. bs. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. XII, 122 s. ; 18 cm.
1. Van(Türkiye)_Tarihçe
Van tarihi ve Kürt Türkleri hakkında incelemeler / Süleyman Sabri Paşa ; haz. Gamze Gayeoğlu . — 3. bs. — Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1982. 122 s. ; 18 cm.
1. Van(Türkiye)_Tarihçe
Van tarihi ve Kürtler hakkında tetebbuat. / Süleyman Sabri Paşa. — İstanbul : Matbaa-i Ebüzziya, 1928. 96 s. ; 21 cm.
1. Van(Türkiye)_Tarihçe
Van tarihi ve Kürtler hakkında tetebbular . — 2. bs. — [y.y. : y.y.], 1960. (Ankara : Altınok Matbaası) 101 s. ; 19 cm. + 1 hrt.
1. Van_Tarihçe 2. Şehirler ve kasabalar_Türkiye
Vatandaşlık açısından Kürt sorunu ve bir çözüm önerisi. / Tarık Ziya Ekinci. — İstanbul : Küyerel Yayınları, 1997. 284 s. ; 20 cm. — (Küreyel yayınları ; 3)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Vatandaşlık açısından Kürt sorunu ve bir çözüm önerisi. / Tarık Ziya Ekinci. — İstanbul : Küyerel Yayınları, 1997. 284 s. ; 20 cm. — (Küreyel yayınları ; 3)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
XIX. yüzyıl Osmanlı imparatorluğunda Kürtler. / Celile Celil ; çev. Mehmet Demir. — Ankara : Öz-Ge Yayınları, 1992. 228, 30 s. : res. ; 20 cm. — (Öz-Ge Yayınları ; 8)
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Kürtler_Türkiye 3. Kürt sorunu
XX. yüzyılın başlarında Kürt siyasası ve modernizm / Hasan Yıldız . — 2. bs. — İstanbul : Nujen Yayıncılık, 1996. 181 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Yahudi Kürtler : Babil’in kayıp çocukları. / Eşref Günaydın. — İstanbul : Karakutu Yayınları, 2003. 86 s. ; 21 cm. — (Karakutu yayınları ; 32. Satırarası ; 12)
1. Kürtler 2. Yahudiler
Yaşar Kemal’in yapıtlarında Kürt gerçeği : Çukurova-Van karşıtlığının çatısı. / Rohat. — İstanbul : Fırat Yayınları, 1992. 184 s. ; 20 cm. — (Fırat Yayınları ; 13. İnceleme ve araştırma dizisi ; 5)
1. Türk edebiyatı 2. Kürtler
Yaşar Kemal’in yapıtlarında Kürt gerçeği : Çukurova-Van karşıtlığının çatısı. / Rohat. — İstanbul : Fırat Yayınları, 1992. 184 s. ; 20 cm. — (Fırat Yayınları ; 13. İnceleme ve araştırma dizisi ; 5)
1. Türk edebiyatı 2. Kürtler
Ziya Gökalp’in çilesi Kürtler. / Rohat Alakom. — İstanbul : Fırat Yayınları, 1992. 141 s. ; 20 cm. — (Fırat yayınları ; 13. İnceleme araştırma dizisi ; 5)
1. Kürtler 2. Etnik gruplar
1865-1866 Kürtdağı Cebel’i Bereket Kozanoğlu’ları isyanı ve Güneydeki aşiretlerin iskanları. / Bekir Sami Bayazıt. — [y.y. : y.y.], 1989. (Antakya : Kültür Eğitim Tesisleri) 288 s. ; 16 cm. Eser, yazar tarafından imzalanmıştır.
1. İskan_Türkiye 2. Türkiye_Göç ve göçmenlik 3. Aşiretler
Kürtçülük (1787-1923). / Bilal N. Şimşir. — Ankara : Bilgi Yayınevi, 2007. 613 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Midyat’ta etnik gruplar : Kürtler Mhalmiler ( Araplar ) Süryaniler Yezidiler Türkler Becırmaniler ( Seyyidler) alan incelemesi. / İhsan Çetin. — İstanbul : Yaba Yayınları, 2007. 184 s. ; 20 cm. — (Yaba yayınları ; 143. Özel dizi ; 9)
1. Etnik ilişkiler 2. Midyat (Mardin)_Sosyal şartlar
Ziya Gökalp Kitaplar : Rusya’daki Türkler ne yapmalı?. Türkleşmek İslamlaşmak muasırlaşmak. Türk töresi. Doğru yol. Hakimiyet-i milliye ve umdelerin tasnif, tahlil ve tefsiri. Türkçülüğün esasları. Türk medeniyeti tarihi. Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler. Malta konferansları. / Ziya Gökalp, 1343/1924 ; Hazırlayanlar Şevket Beysanoğlu…[ve öte.]. — İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2007. 1. c. (693 s.) ; 24 cm. — (Yapı Kredi yayınları ; 2481. Cogito ; 152)
1. Türkiye_Uygarlık ve kültür
Analar yoldaşlar tanrıçalar : Kürt hareketinde kadınlar ve kadın kimliğinin oluşumu. / Handan Çağlayan. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2007. 278 s. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 1229. Araştırma inceleme dizisi ; 211)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Mezopotamya ve Kürdistan’a gizli yolculuk : Kürdistan’ın kürt aşiretleri ve keldanilerine ilişkin tarihsel notlar. / E. B. Soane ; çev. Fahriye Adsay. — İstanbul : Avesta, 2007. 416 s. ; 22 cm. — (Avesta ; 220. Kürdoloji ; 22) Orjinal kitap adı: To Mesopotamia and Kurdistan in disquise with historical notices of Kurdish tribes and the chaldeans of Kurdistan
1. Mezopotamya_Tarihçe 2. Kürdistan_Tarihçe
Azerbaycan – Ermenistan : insan hakları-etnik azınlıklar ve kürtler. / Kerim Yıldız, Deborah Russo ; çev. Bahar Öcal Düzgören. — İstanbul : Scala Yayıncılık, 2000. 128 s. ; 20 cm.
1. Azerbaycan_Uluslararası ilişkiler_Ermenistan
The Kurdish file : with all aspects. / A. Haluk Çay. — Ankara : Tamga Yayıncılık, 2001. VI, 600 s. ; 24 cm. Orjinal kitap adı: Her yönüyle Kürt dosyası
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Emir Bedirhan : 20. yüzyılın başlarında Kürt milliyetçi söylemine bir örnek. / Ahmed Ramiz. — İstanbul : BGST Yayınları, 2007. 128 s. ; 18 cm.
1. Bedirhaniler_Biyografya 2. Kürt sorunu 3. Esma, Ensab, Kabail, Küna, Elkab_Biyografya
Kürt şiiri antolojisi. / haz. Selim Temo. — İstanbul : Agora Kitaplığı, 2007. 1. c. (LXXXIV, 683 s.) ; 23 cm. — (Agora kitaplığı ; 177)
1. Türk şiiri_Derlemeler
Kürt şiiri antolojisi. / haz. Selim Temo. — İstanbul : Agora Kitaplığı, 2007. 2. c. (686-1526 s.) ; 23 cm. — (Agora kitaplığı ; 177)
1. Türk şiiri_Derlemeler
Torul – Kürtün tarihi. / Adnan Güngür Üçüncüoğlu. — Torul : Torul Belediyesi, [t.y.] 462 s. : fot., hrt. ; 24 cm. — (Torul Belediyesi yayınları ; 1)
1. Torul (Gümüşhane)_Tarihçe 2. Kürtün (Gümüşhane)_Tarihçe
Misyoner örgütlerin Kürt ve Alevi operasyonu. / Ali Rıza Bayzan. — İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2008. 319 s. ; 21 cm. — (IQ kültür sanat yayıncılık ; 275. Araştırma inceleme dizisi ; 232)
1. Misyonerlik 2. Misyonerler (Hıristiyanlık)
Yezidilik : tarih ve metinler -Kürtçe ve Arapça nüshaları-. / Mehmet Sait Çakar. — Ankara : Vadi Yayınları, 2007. 352 s. ; 22 cm. — (Vadi yayınları ; 242. Toplum dizisi ; 79)
1. Yezidiye
Kürtleşen Türkler / Macit Gürbüz . — 2. bs. — İstanbul : Selenge Yayınları, 2007. 432 s. ; 22 cm. — (Selenge yayınları ; 36)
1. Etnik ilişkiler 2. Etnik gruplar
Türkler Kürtler Kıbrıslılar İngiltere’de Türkçe yaşamak. / Tayfun Atay. — Ankara : Dipnot Yayınları, 2006. 145, [8] s. : fot. ; 21 cm. — (Dipnot yayınları ; 8)
1. İngiltere_Göç ve göçmenlik
İstenmeyen komşu : Türkiye’nin Kürt politikası. / Asa Lundgren ; çev. Necla Ülkü Kuglin. — İstanbul : Kitap Yayınevi, 2008. 150 s. ; 21 cm. — (Kitap yayınevi ; 179. İnsan ve toplum dizisi ; 37) Orjinal kitap adı: The unwelcome neighbous, Turkey’s Kurdish policy
1. Kürt sorunu 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Kürt ünlüleri = Navdaren Kurd = Kurdish notables. / Nevin Güngör Reşan, Ayhan Güngör ; yay. haz. Köroğlu Karaaslan ; çev. Cengiz Apaydın, Salih Kevirbiri. — İstanbul : Doz Yayıncılık, 2008. 280 s. : res. ; 30 cm.
1. Meşhurlar_Kürt
Kürtaj. / Muhtar Çokar. — İstanbul : Babil Yayınları, 2008. 302 s. ; 23 cm. — (Babil yayınları ; 132. Kültürel çalışmalar ; 12)
1. Kürtaj 2. Cinsel ahlak 3. Cinsel davranış 4. Cinsel suçlar 5. Cinsel sağlık
Türk toplumunda Zazalar ve Kürtler. / Orhan Türkdoğan. — İstanbul : Timaş Yayınları, 2008. 608 s. : fot. ; 25 cm. — (Timaş yayınları ; 1833. Sosyoloji ; 13)
1. Zazalar 2. Kürtler
1865-1866 Kürtdağı, Cebel-i Bereket Kozanoğulları isyanı ve Güneydeki aşiretlerin iskanları / Bekir Sami Bayazıt . — 2. bs. — İstanbul : Ukde Kitaplığı, 2008. 256 s. ; 21 cm. — (Ukde kitapları ; 47. Maraş tarihi serisi ; 19)
1. İskan_Türkiye 2. Türkiye_Göç ve göçmenlik 3. Aşiretler
Türklük ve Kürtlük. / Mümtaz’er Türköne. — İstanbul : Ufuk Kitapları, 2008. 223 s. ; 21 cm. — (Ufuk kitapları ; 89. Sosyal bilimler dizisi ; 17)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Bir diplomatın gözüyle Kürt sorunu. / Ingmar Karlsson ; çev. Turhan Kayaoğlu. — İstanbul : Homer Kitabevi, 2008. 184 s. ; 23 cm. Orjinal kitap adı: Kurdistan landet som icke ar
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Kürt meselesi ile yüzleşmek : sınırlar zorlanırken kapıları açmak. / Osman Güzelgöz. — İstanbul : Timaş Yayınları, 2008. 191 s. ; 20 cm. — (Timaş yayınları ; 1817. Aktüel siyaset perde arkası ; 42)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Kürtçülük (1924-1999). / Bilal N. Şimşir. — Ankara : Bilgi Yayınevi, 2009. 2. c. (714 s.) ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Atatürk’ün Kürtleri : vaat edilmiş toprakların hikayesi. / Fatih Öznur. — İstanbul : Karakutu Yayınları, 2009. 216 s. : fot. ; 21 cm. — (Karakutu yayınları ; 235. Araştırma inceleme ; 44)
1. Kürtler_Türkiye 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 4. Etnik ilişkiler
İsrail / ABD ve İngiliz üçgeninde Kürt tezgahı. / İsmail Dursun. — İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006. 272 s. : hrt. ; 22 cm. — (IQ kültür sanat yayıncılık ; 200)
1. Kürt sorunu 2. Ortadoğu_Stratejik durumu
Kürt sorununda yeni dönem. / Aslan Değirmenci. — Ankara : Vadi Yayınları, 2009. 230 s. ; 21 cm. — (Vadi yayınları ; 259. Toplum dizisi ; 83)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
İstila : Kürt sorununda gizlenen gerçekler ve Kürt istilası. / Gökçe Fırat. — İstanbul : İleri Yayınları, 2007. 243 s. : fot., belge ; 27 cm. — (İleri yayınları ; 140)
1. Kürt sorunu
Şerefname : Kürt tarihi / Şeref Han, 1012/1603 ; çev. Mehmet Emin Bozarslan . — 2. bs. — İstanbul : Yöntem Yayınları, 1975. 605 s. ; 20 cm. — (Yöntem yayınları ; 18)
1. Kürtler
Kürtler ve azınlık tartışmaları. / Safiye Dündar. — İstanbul : Doğan Kitap, 2009. 412 s. ; 23 cm.
1. Kürtler_Türkiye 2. Kürt sorunu
Kürt Meselesi’nin açılımı : Said Nursi’den teşhis ve çözümler. / İsmail Çolak. — İstanbul : Nesil Yayınları, 2009. 352 s. : fot. ; 23 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Kürt sorunu : -acil sorun, gerçekçi yaklaşım-. — İstanbul : Birey Yayıncılık, 2009. 272 s. ; 21 cm. — (Birey yayıncılık ; 258) Dış kapakta kitap adı: Kürt sorunu ve yerel siyaset üzerine çok katılımlı görüşler öneriler
1. Kürt sorunu
Kürt meselesi nasıl çözülmez? : demokratik çözümden milli birlik projesi. / Mümtazer Türköne, Hüseyin Yayman. — İstanbul : Birey Yayıncılık, 2009. 168 s. ; 20 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Dolapdere kürt kediler çingene kelebekler. / Mine Söğüt. — İstanbul : Heyamola Yayınları ; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2009. 110 s. : fot. ; 20 cm. — (İstanbulum dizisi ; 24)
1. Dolapdere (İstanbul) 2. İstanbul_Sosyal şartlar
Irak Kürt hareketi ve Irak komünist partisi (bir ihanet tarihi). / el-Munadil ; çeviren Şadi Ozansu. — İstanbul : Köz Yayınları, 1976. 71 s. ; 20 cm.
1. Kürtler_Irak 2. Irak_Siyaset ve yönetim 3. Komünizm_Irak
Mehabad Kürt Cumhuriyeti 1946. / William Aegleton ; Türkçesi Mehmet Emin Bozarslan. — İstanbul : Koral Yayınları, 1976. 296 [16] s. : fot., hrt. ; 20 cm. — (Koral yayınları ; 14)
1. Irak_Kürtler 2. İran_Kürtler 3. Kürt sorunu 4. Kürtler
Avukatsız halk Kürtler. / Heinz Gstrein ; Türkçesi Selçuk Barlas. — İstanbul : Üçüncü Dünya Yayınları, 1977. 119 s. ; 20 cm. — (Üçüncü Dünya yayınları ; 6. Belgesel dizi ; 5)
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Kürtlerin menşei ve Türkmenlerin kürtleşmesi. / Mehmet Eröz. — İstanbul : Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği, 1966. 20 s. ; 24 cm. — (Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği ; 73)
1. Kürtler
Çekiç Güçt’en Kürt açılımına : Türkiye’nin Orta Doğu’da kaybedişinin hikayesi. / Şevket Bülend Yahnici. — İstanbul : Truva Yayınları, 2010. 253 s. ; 20 cm. — (Truva yayınları ; 310. Siyaset ; 80)
1. Türkiye_Siyaset ve yönetim 2. Türkiye_Stratejik durumu 3. Türkiye_Uluslararası ilişkiler
Kemalist devrim : Toprak ağalığı ve Kürt sorunu. / Doğu Perinçek. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 2010. 7. c. (228 s.) ; 20 cm. — (Kaynak yayınları ; 560)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye 3. Derebeylik 4. Feodal toplum
Kürt Sorunu’nun çözümüne doğru : anayasal ve yasal öneriler. / Dilek Kurban, Yılmaz Ensaroğlu. — İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 2010. 56 s. ; 30 cm.
1. Kürt sorunu
Ayrılıkçı hareketler : Ziya Gökalp’in Kürt dosyası ekiyle. / Avni Özgürel. — İstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi, 2006. 383 s. ; 20 cm. Kitap adı başında: Kurtuluş Savaşı kütüphanesi
1. Kurtuluş Savaşı, 1919-1922
Kürt sorunu. / oturum başkanı Mümtaz’er Türköne ; katılımcılar Sedat Laçiner, Ali Nihat Özcan, Ali Bulaç, Mustafa Akyol, Ümit Fırat ; editör Salih Boztaş. — İstanbul : Zaman Kitap, 2007. 111 s. ; 21 cm. — (Zaman Kitap yayın no. ; 85. Ortak akıl toplantıları ; 2)
1. Kürt sorunu 2. Türkiye_Türkler
Türkiye’de Kürtler: barış süreci için temel gereksinimler [Türkiye’de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimmer [Konferansı] (2007 : Diyarbakır)] / proje sorumlusu Ulrike Dufner ; editör Cem Bico . — 2. bs. — İstanbul : Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, 2009. 310 s. ; 24 cm.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt sorunu mu ? 2009. / Mesut Değer. — [y.y. : y.y.], 2010. (Ankara : Cem Veb Ofset) 351 s. : hrt. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. Sosyal araştırmalar_Türkiye 3. Sosyal sorunlar 4. Türkiye_Siyaset ve yönetim 5. Sosyal siyaset
Kürt açılımı : Kuzey İrlanda perspektifi / İbrahim Kapaklıkaya . — 2. bs. — İstanbul : Ağaç Kitabevi, 2010. 138, [3] s. ; 21 cm. — (Ağaç Kitabevi yayınları ; 83. Türkiye siyaseti ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Kürtler Türkler’in nesi oluyor? / Mehmet Bayrakdar . — 4. bs. — İstanbul : Kelam Yayınları, 2011. 328 s. : fot., hrt. ; 20 cm. — (Kelam yayınları ; 15. Tarih araştırmaları ; 1)
1. Türkler 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Yok ayna / meçhul şark: Bejan Matur şiirleri üzerinden Kürt sorununa eliştirel bir bakış. / Yeliz Kızılarslan. –2009. [6], 117 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).–İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel İncelemeler Bölümü.
Tez danışmanı: Dr. Ferda Keskin.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler
Beyaz Türkler, Zenci Türkler ve Dağ Türkleri (kemalist, muhafazakar ve kürt zihniyetine dair eleştirel yazılar). / Mustafa Akyol. — İstanbul : Ufuk Yayınları, 2011. 232 s. ; 21 cm. — (Ufuk yayınları ; 106)
1. Türkiye_Sosyay siyaset 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Şark meselesinden demokratik açılıma Türkiye’nin Kürt sorunu hafızası. / Hüseyin Yayman. — Ankara : SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 2011. 508 s. ; 27 cm. Dış kapakta eser adı: SETA rapor
1. Ermeni sorunu 2. Ermeniler_Türkiye
Türkler ve Kürtler : bir sosyal rehabilitasyon projesi. / Hüseyin Raşit Yılmaz. — Konya : Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2011. 214 s. ; 21 cm. — (Nüve Kültür Merkezi yayınları ; 92. İnceleme araştırma dizisi ; 68)
1. Türkler 2. Kürtlerx
Dersim Kürt tedibi 1937-1938. / Mahmut Akyürekli. — İstanbul : Kitap Yayınevi, 2011. 223 s. ; 20 cm. — (Kitap Yayınevi ; 241. Tarih ve coğrafya dizisi ; 69)
1. Atatürk, M. Kemal_İnkılapları 2. Atatürk dönemi, 1919-1938
Türk milliyetçisinden “Kürt sorununa” çözüm paketi. / Gaffar Yakın. — Ankara : Murat Kitabevi, 2011. 216 s.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu
Kürt ırkçılığı ve faşizmi : Kürtlerin sosyolojik ve psikolojik analizi. / Gökçe Fırat, doğ. 1974-. — İstanbul : İleri Yayınları, 2010. 94 s. ; 17 cm. — (İleri yayınları ; 195)
1. Kürtler
Üç ittihatçı : Arap, Kürt, Arnavut milliyetçilikleri ve İttihat-Terakki. / Orhan Koloğlu. — İstanbul : Kırmızı Kedi Yayınevi, 2011. 283 s. : res., belge ; 23 cm. — (Kırmızı Kedi yayınevi ; 76. Tarih ; 1)
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. İttihat ve Terakki Cemiyeti
AK Parti ve Kürtler. / Halime Kökce. — İstanbul : Okur Kitaplığı, 2011. 206 s. ; 21 cm. — (Okur kitaplığı ; 19. Siyaset-politika ; 1)
1. Kürt sorunu 2. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Kürt sorununa yeni bakış barışa emanet olun. / Hasan Cemal. — 95725 — İstanbul : Everest Yayınları, 2011. 342, [22] s. : fot. ; 23 cm. — (Everest yayınları ; 995. İnceleme araştırma ; 27) Eser, yazar tarafından imzalanmıştır.
1. Kürtler 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar 4. PKK
Erbakan’dan Erdoğan’a laiklik demokrasi Kürt sorunu ve İslam. / M. Hakan Yavuz. — İstanbul : Kitap Yayınevi, 2011. 352 s. ; 21 cm. — (Kitap yayınevi ; 249. İnsan ve toplum dizisi ; 60) Orjinal kitap adı: Secularism and muslim democracy in Turkey
1. Laiklik 2. Türkiye_Din 3. Demokrasi 4. Kürt sorunu 5. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Dil yarası: Kürt meselesini konuşmak. / Fadime Özkan. — İstanbul : Okur kitaplığı, 2011. 590 s. ; 21 cm. — (Okur kitaplığı ; 34. İletişim-medya ; 3)
1. Kürt sorunu
Türkiyeli Kürtler üzerine yazılar. / Baskın Oran ; yayına hazırlayan ülkü Özen. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2010. 541 s. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 1482. Baskın Oran bütün eserleri ; 7)
1. Kürtler_Türkiye 2. Kürt sorunu
Türkiye’de Kürtler ve toplumsal algılar. / Mehmet Sadi Bilgiç, Salih Akyürek. — İstanbul : Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), 2012. 377 s. ; 23 cm.
1. Kürtler_Türkiye 2. Kürt sorunu 3. Etnik gruplar
Kürt ergenekonu : derin PKK’nın gizli kodları. / Şamil Tayyar. — İstanbul : Timaş Yayınları, 2011. 375, [7] s. : fot. ; 21 cm. — (Timaş yayınları ; 2657. Aktüel siyaset dizisi ; 69)
1. PKK 2. Yıkıcı faaliyetler 3. Kürt sorunu
Kürtçenin etimolojik sözlüğü : -deneme-. / Tuncer Gülensoy. — Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994. LXXVII, 158 s. ; 24 cm.
1. Kürtçe_Sözlükler
Kürt sorunu ve devlet : tedip ve tenkil politikaları (1925-1947). / derleyen Tuğba Yıldırım. — İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011. 230 s. ; 21 cm.
1. Kürt sorunu 2. Kürtler_Türkiye
Türkiye’de devletin kimlik krizi ve çeşitlilik : Yeni Osmanlıcı, İslamcı ve Kürtçü meydan okumalar. / Yılmaz Çolak. — Ankara : Kadim Yayınları, 2010. 240 s. ; 21 cm. — (Kadim yayınları ; 32. Siyaset ; 11)
1. Toplumsal kimlik 2. Kültür 3. Türkiye_Siyaset ve yönetim
İslamiyet Osmanlı Cumhuriyet : Kürt tarihini yeniden okumak. / Naci Kutlay. — İstanbul : Peri Yayınları, 2012. 488 s. ; 24 cm.
1. Kürtler
Dersim merkezli Kürt Aleviliği : etnisite, dini inanç, kültür ve direniş / Munzur Çem . — 2. bs. — İstanbul : Vate Yayınları, 2011. 616 s. ; 24 cm. — (Vate yayınları ; 42)
1. Alevilik 2. Ayaklanmalar 3. Dersim
Osmanlı’nın sancılı yıllarında Araplar Kürtler Arnavutlar 1877-1881. / Abdurrauf Sinno ; Arapça’dan çeviri D. Ahsen Batur ; tashih ve redaksiyon Mehmet Efendioğlu. — İstanbul : Selenge Yayınları, 2011. 264 s. ; 21 cm. — (Selenge yayınları ; 61. Tarih serisi ; 49)
1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş 2. Tanzimat Devri, 1839-1876 3. Osmanlı İmparatorluğu_Azınlıklar 4. Osmanlı İmparatorluğu_Araplar 5. Osmanlı İmparatorluğu_Kürtler 6. Osmanlı İmparatorluğu_Arnavutlar
Devlet ve Kürtler. / Metin Heper ; çeviren Kadriye Göksel. — İstanbul : Doğan Kitap, 2008. 283 s. ; 23 cm. Orjinal kitap adı: The state and Kurds in Turkey
1. Kürtler_Türkiye 2. Kürt sorunu
Türkiye söyleşileri : derin devlet, AK Parti ve Kürtler. — İstanbul : Küre Yayınları, [t.y.] 4. c. (230 s.) : fot. ; 20 cm. — (Küre yayınları ; 92)
1. Türkiye_Siyaset ve yönetim
Ortadoğu’da Kürtçe radyo yayınları : Erivan Radyosu Örneği (1955-1990). / Ali Ağcakulu. –2012. 148 y. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans).–Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tez danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Satan
1. Ortadoğu_Tarihçe 2. Kürtçe 3. Radyo yayıncılığı
Batılı gezginlerin seyahatnamelerinde kürtler. / derleyen ve yayına hazırlayan İlhami Yazgan. — [y.y.] : Özgür Bakış Gazetesi, 2000. 146 s. : fot., res. ; 21X29 cm.
1. Kürtler_Tarihçe 2. Türkiye_Kürtler
İslam’a göre ailevi problemler : doğum kontrolü ve kürtaj. / Arif Arslan. — İstanbul : Anatolia Kitap, 2012. 160 s. ; 21 cm. — (Anatolia Kitap ; 19. Din ; 3)
1. Doğum kontrolü_Ahlaki ve dini yönleri
Sovyet devlet kaynaklarında Kürt isyanları : (bağımsızlık, özerklik, anadilde eğitim, toprak devrimi). / Mehmet Perinçek. — İstanbul : Kaynak Yayınları, 2012. 551 s. ; 20 cm. — (Kaynak yayınları ; 609)
1. Ermeni sorunu 2. Ermeniler_Türkiye
Beş büyük tarihi kavşakta Kürtler ve Türkler : tarihsel gerçek, sosyolojik durum, demokratik çözüm / Ahmet Özer . — 3. bs. — İstanbul : Hemen Kitap, 2011. 826 s. ; 21 cm. — (Hemen kitap ; 25)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kına ve ayna : Kürtlerde ölüm ve intihar. / Müslüm Yücel. — İstanbul : Do Yayınları, 2006. 400 s. : fot. ; 21 cm. — (Do yayınları ; 1. Araştırma-inceleme ; 1)
1. İntihar 2. Ölüm 3. Kürtler
Mezopotamya ekspresi : bir tarih yolculuğu (Türkiye-Kürtler-Ortadoğu-Batı). / Cengiz Çandar. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2012. 640 s. : fot. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 1807. Bugünün kitapları ; 143)
1. Ortadoğu_Tarihçe 2. Türkiye_Tarihçe, 1918-
Türkiye’de resmi ideoloji : Kürt hareketi ve çözüm. / derleyen Ömer Uluçay. — İstanbul : Peri Yayınları, 2012. 640 s. ; 24 cm.
1. Kürt sorunu
Şehir, orta sınıf ve Kürtler : inkar’dan “tanıyarak dışlama”ya. / Cenk Saraçoğlu. — İstanbul : İletişim Yayınları, 2012. 192 s. ; 20 cm. — (İletişim yayınları ; 1548. Araşıtrma-inceleme dizisi ; 255)
1. Kürt sorunu 2. Kürtler 3. Etnik gruplar
Kürt Tarihi. — İstanbul : Genel Yayın Yönetmeni: Mesut Yeğen, [t.y.