İletişim

E-Posta: info@kurtdiliedebiyati.com

kurtdiliedebiyati@hotmail.com

twitter: Kürt Dili Edebiyati ve Wêje û Zimanê Kurdî

youtube: Online Kurdi

instagram: Kürt Dili Edebiyatı