Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Alımı

614
yyü yaşayan diller

Hildana Xwendekarên Lîsansa Bilind a Bitez Zanîngeha Yûzûncû Yilê

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Alımı

Îsal 5 xwendekarên lîsansê tê hildan. Ji agahên zêde binêrin jêrî

T.C
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Başvuru Tarihi : 01-19 Ağustos 2019
Sınav Tarihi ve Saati : 26 Ağustos 2019 Saat:10:00 da
Sınav Yeri : Anabilim Dalı Dersliği
Anabilim Dalı/Bilim Dalı Tezli Y.L. Tezsiz. Y.L ALES PUAN TÜRÜ Program Başvurusu İçin Ön Koşullar
Kürt Dili ve Kültürü 5 – Sözel Lisans Mezunu Olmak
BAŞVURU İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER;
1-http://onkayit.yyu.edu.tr adresinden giriş yapılması
2-YENİ ADAY KAYDI linkinden kullanıcı adı ve şifre oluşturulması,
3-ADAY ÖĞRENCİ GİRİŞİ linklerinde istenilen tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve sonrasında
4- BAŞVURU LİNKİNDEN; Aday başvuru formu çıktısının alınması,
5-Alınan çıktı ve TC. Kimlik veya sürücü belgesi ile birlikte sınav yerinde hazır bulunulması,
NOT: -Başvuru sırasında ALES veya Diploma notu bilgilerini yanlış beyan eden adaylar, kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılacaktır.
-Sınav Sonuçları; Üniversitemizin www.yyu.edu.tr Web. sayfasında ilan edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
1-T.C.Vatandaşı olmak
2- Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların; Başvurduğu lisansüstü programının öngördüğü bir lisans
diplomasına ve ALES’ ten başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü (Sözel) puan türünden en az 55 standart
puana sahip olmaları gerekir.
ÖNEMLİ NOT:
1-Tezli Yüksek Lisans Programına yerleştirmede Öğrencinin başarı notu; ALES standart puanın %50’si, lisans not
ortalamasının %20’si toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat sınavı
incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu toplamda 60 ve daha yukarı olan
asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, Yüksek Lisans programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu
05.09.2013 tarih ve 2013/27-I sayılı kararı gereğince; ilan edilen kontenjan sayısının 3 katından fazla müracaat olan
programlarda adaylar için istenilirse önce yazılı sınavı yapılır. Yazılı sınav sonucunda başarı notu %50’yi geçen
adaylara; ALES standart puanın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak
hesaplanır en yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısının 3 katına kadar indirgeme yapıldıktan sonra bu
sıralamaya giren adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Adayların başarı puanının hesaplanmasında
mülakat (Sözlü) puanı kullanılacaktır.
2- Programlara alan dışı öğrenci kabulü halinde Bilimsel Hazırlık Dersi Programı uygulanabilecektir.
3-Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam
edilemez. (20/04/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hariç.)
KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER;
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen kayıt tarihleri içinde Enstitü
Müdürlüğüne bizzat kendileri başvurarak kayıtlarını yaptıracaklardır.
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 6- Adet Fotoğraf
3- Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya Fotokopisi
4- Transkript aslı veya onaylı fotokopisi. (Mezun olduğu Üniversiteden 100’lük not sistemine göre onaylı halini getirmeleri
aksi halde getirmeyen adayların not ortalamaları Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığınca belirlenen ve
Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen 100’lük not sistemi dönüşüm tablosundaki değerler baz alınarak hesaplanacaktır.)
5- ALES Sonuç Belgesi. (Son beş yıl geçerlidir.)
6-Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) bağlı olduğu askerlik şubesinden.

Ji bo dosyaya PDF’yê girêdana li jêrî bitikînin

https://www.yyu.edu.tr/images/files/2019-2020_Guz_Yariyili_Kontejan_Ilani_3297185.docx.pdf