Ji vir hûn dikarin vê ferhengê bi awayê dosyaya Word daêxin = FERHENGA PIRTÛKA POLA 6.

FERHENGA POLA 6.

Acizkirin : Rahatsız etmek

Agahî : Bilgi

Agir :Ateş

Ajel : Hayvan

Alûc : Erik

Amadekarî : Hazırlık

Amadekirin : Hazırlamak

Aramgeh : Anıt

Av : Su

Avabûn : Kurulmak

Avahî : Bina, yapı

Avakirin : Kurmak

Avêtin : Atmak

Awa : Çeşit, şekil

Bager : Fırtına

Bahoz : Kasırga

Bajar : Şehir

Balafir : Uçak

Balafirgeh : Havaalanı

Baldar : Dikkatli

Bapêşk : Tipi

Bapîr : Büyük baba

Bazdan : Koşmak

Bazirganî : Ticaret

Bêguman : Şüphesiz, kuşkusuz

Bêhal : Halsiz

Bêhnvedan : Dinlenme, teneffüs

Behskirin : Söz etmek, bahsetmek

Bênavber : Aralıksız

Bênder : Harman

Berê : Eski, geçmiş, önceki

Berêvar : Akşamüstü

Berî : Önce

Bername : Program

Bersiv : Cevap

Bêtir : Daha çok

Beybûn : Papatya

Bezîn : Koşmak

Bi baldarî : Dikkatlice

Bi cih bûn : Yerleşmek

Bi giştî : Genellikle

Bi hev re : Beraber

Bi piranî : Çoğunlukla

Bi taybetî : Özellikle

Biborin : Affedersiniz

Bijartin : Seçmek

Bijîşk : Doktor

Bikaranîn : Kullanmak

Bilêt : Bilet

Bilind : Yüksek

Bira : Erkek kardeş

Birazî : Yeğen

Birc : Burç

Birêkûpêk : Düzenli

Birin : Götürmek

Birîn : Kesmek

Birûsk : Şimşek

Biryar : Karar

Buha : Ücret

Bûkik : Oyuncak bebek

Carek : Bir kez

Carinan : Bazen

Cîhan : Dünya, âlem

Cil û berg : Kılık kıyafet

Çav : Göz

Çawa : Nasıl

Çem : Nehir, dere

Çente : Çanta

Çinîn : Biçmek

Çîrok : Hikâye, masal

Çiya : Dağ

Çopdank : Çöp kutusu

Çûn : Gitmek

Daketin : İnmek, iniş

Danasîn : Tanıtmak

Dapîr : Nine

Dar : Ağaç

Dawî : Son

Debir : Ekin

Dem : Vakit, zaman

Demildest : Hemen, derhal

Dêr : Kilise

Derbasbûn : Geçmek

Derbaskirin : Geçirmek

Derdor : Çevre

Dereng : Geç

Derheqê : -ile ilgili

Derî : Kapı

Derketin : Çıkmak

Derman : İlaç

Ders dîtin : Ders  almak

Dersa werzişê : Spor dersi

Derve : Dışarı

Derxistin : Çıkarmak

Derzî : İğne, aşı

Dest : El

Destpêkirin : Başlamak

Destûr : İzin, müsaade

Dibistan : İlkokul

Digel : Birlikte

Dikan : Dükkân

Dil : Gönül, kalp

Dilxweşî : Gönül hoşluğu, mutluluk

Dîmen : Manzara

Diran : Diş

Dirêj : Uzun

Dîrok : Tarih

Dîrokî : Tarihi

Dîsa : Yine

Dîwar : Duvar

Dor : 1. Çevre, etraf 2. Sıra

Eger : Eğer, şayet

Encam : Sonuç, netice

Erebeyên destan: El arabaları

Erênî : Olumlu

Erzan : Ucuz

Êşîn : Ağrımak, acımak

Êvar : Akşam

Fabrîqe : Fabrika

Fer : Tek

Firavîn : Öğle yemeği

Firçe kirin : Fırçalamak

Firîn : Uçuş

Fîrma : Firma

Firotin : Satmak

Fîş : Fiş

Gazîkirin : Çağırmak

Gelek : Çok

Gelo : Acaba

Genim : Buğday

Germ : Sıcak

Geşt : Gezi

Geştiyar : Turist

Geştiyarî : Turizm

Geştûger : Seyahat

Gihîştin : Yetişmek, varmak

Gilyaz : Kiraz

Girêdayî : Bağlı

Girîng : Önemli, mühim

Girtin : Tutmak, almak

Gor : Mezar

Goşt : Et

Guhdarîkirin : Dinlemek

Guhertin : Değiştirmek

Gund : Köy

Gundî : Köylü

Gupegup : Gümgüm

Gûz : Ceviz

Hatûçû : Trafik

Havîn : Yaz

Hawîrdor : Etraf, çevre

Haydar : Haberdar

Hebûn : Var olmak

Hêdî : Yavaş

Hêkerûn : Tavada yumurta

Hember : Karşı

Hemû : Hepsi

Hênik : Serin

Her yek : Her biri

Herêm : Bölge

Herikîn : Akmak, akış

Hêsanî : Kolaylık

Hesp : At

Heval û hogir : Arkadaşlar ve dostlar

Heval : Arkadaş

Hevok : Cümle

Hewa : Hava

Hewce : İhtiyaç, gereklilik

Hezkirin : Sevmek, hoşlanmak

Hilgirtin : Kaldırmak

Hişyar : Uyanık, dikkatli

Hol : Salon

Hundir : İçeri

Îsal : Bu yıl

Jêbir : Silgi

Jêhatî : Çalışkan

Ji ber ku : -den dolayı

Ji ber vê yekê : Bundan dolayı

Ji kerema xwe : Lütfen

Ji mêj ve : Eskiden beri

Ji niha pê de : Bundan sonra

Jibîrkirin : Unutmak

Jiholêrabûn : Ortadan kalkmak

Jin : Kadın

Jîn : Yaşamak

Jîngeh : Yaşam alanı, çevre

Jixewrabûn : Uyanmak

Jiyîn : Yaşamak

Jûr : Oda

Kade : Bir çeşit pide

Kalo : Dede

Kanî : Çeşme

Kar : İş

Karîn : Edebilmek,

yapabilmek

Keç : Kız

Kêfxweşbûn :Mutlu olmak

Keleh : Kale

Kelem : Lahana

Kelûpel : Araç-gereç

Kêm : Eksik

Kêmasî : Eksiklik

Kenîn : Gülmek

Kêr : Fayda

Kerî : Sürü

Kes : Kimse, kişi

Ketin : Düşmek

Kevin : Eski

Kirîn : Satın almak

Kîso : Kaplumbağa

Kişik : Satranç

Koçkirin : Göç etmek

Kolan : Sokak

Komguhêz : Toplu taşıma

Kuçe : Sokak

Kulîlk : Çiçek

Kurmîbûn : Çürümek

Kurt : Kısa

Lambe : Lamba, çıra

Laş : Vücut, beden

Lêkolîn : Araştırma

Lewma / loma : Dolayısıyla, bu nedenle

Lewra : Çünkü

Leyîstok : Oyun

Li gorî : -e göre

Lîstin : Oynamak

Lixwekirin : Giymek

Lod : Yığın

Mal : Ev

Malnişîn : Emekli

Malper : İnternet sitesi

Mam, ap : Amca

Mamik : Bilmece

Mamoste : Öğretmen

Masî : Balık

Mayîn : Kalmak

Medrese : Okul

Meh : Ay

Mêwe : Meyve

Mezin : Büyük

Miawin : Araç muavini

Miayene : Muayene

Mîkrob : Mikrop

Mirov : Şahıs, kişi

Mişar : Evlek, arık

Mişmiş : Kayısı

Mixabin : Maalesef

Mizgeft : Cami

Muzîk : Müzik

Nalîn : İnleme

Nasîn : Tanıtmak

Navend : Merkez

Naxwe : Yoksa, değilse

Necter : Sera

Nêrîn : Bakmak, Bakış

Nerm : Yumuşak

Newal : Vadi

Nexweşketin : Hastalanmak

Nexweşxane : Hastane

Neyînî : Olumsuz

Neynokjêkirin : Tırnak kesmek

Nêzîk : Yakın

Nifûs : Nüfus

Niha : Şimdi

Nivîşkan : Özürlü

Nîv : Yarım

Nivîn : Yatak

Nivîs : Yazı

Nîvro : Öğle

Nixaftin : Örtmek

Nizm : Alçak

Nû : Yeni

Nûjen : Modern

Nûkirin : Yenilemek

Paqij : Temiz

Paqijî : Temizlik

Paqijkirin : Temizlemek

Parastin : Korumak, savunmak

Paseport : Pasaport

Pêjgeh : Mutfak

Pêkanîn : Yerine getirmek

Pêşbazî : Yarışma

Pêşkêşkirin : Sunmak

Pêşketî : Gelişmiş

Pêşveçûn : Gelişmek, ilerlemek

Pêşwazîkirin : Karşılamak

Pêwîst : Gerekli

ekmekle yenilen yiyecekler

Peyabor : Yaya geçidi

Pez : Küçükbaş hayvan, sürü

Piçûk : Küçük

Pir : Çok

Pir : Köprü

Piranî : Çoğunluk

Pirsgirêk : Sorun, problem

Pirtûk : Kitap

Pisîk : Kedi

Pişt : Arka

Pol : Sınıf

Por : Saç

Pûk : Kar tipisi

Pûrt : Tüy

Qedîn : Bitmek,

Qesir : Köşk

Qevdek : Bir demet

Qeza : Kaza

Qijik : Karga

Qirêjkirin : Kirletmek

Qirik : Boğaz

Qîrîn : Bağırma

Qirşûqal : Çer çöp

Rabûn : Kalkmak

Raketin : Uyumak

Rasterast : Doğrudan

Rawestan : Durmak

Razan : Uyumak, uzanmak

Refa pirtûkan : Kitaplık

Rengandin : Boyama

Rengîn : Renkli

Reqas : Oynayan, dans eden

Revîn : Kaçmak, koşmak

Rêwî : Yolcu

Rêzgirtin : Saygı gösterme

Rêzik : Kural

Rind : Güzel

Rojnivîsk : Günlük

Ronî : Aydın

Rotar : Rötar, uçağın gecikmesi

Rû : Yüz

Rûbiken : Güler yüzlü

Rûçikîn : Yolmak

Sabûn : Sabun

Sar : Soğuk

Sedsal : Yüzyıl

Serdem : Dönem

Serê sibehê : Sabahleyin

Sererast : Düzgün

Serma : Soğuk

Serpêhatî : Hikâye, başından geçenler

Serşok : Banyo

Serşuştin : Banyo yapmak

Servîs : Servis

Sêv : Elma

Seyrangeh : Piknik yeri

Sî : Gölge

Sibe : Yarın sabah

Sipartek : Ödev

Siruşt : Doğa, tabiat

Siwarbûn : Binmek

Soz dan : Söz vermek

Spî : Beyaz

Stran : Şarkı

Stranbêj : Şarkıcı

Sûlav : Şelale

Swêd : İsveç

Şabûn : Sevinmek

Şanogeh : Tiyatro salonu

Şanoger : Tiyatrocu

Şareza : Bilgili

Şehkirin : Taramak

Şerm : Utanmak

Şermkirin : Utanmak

Şevşevok : Yarasa

Şikeft : Mağara

Şikînandin : Kırmak, parçalamak

Şîv : Akşam yemeği

Şivan : Çoban

Şivantî : Çobanlık

Şiyarbûn : Uyanmak

Şûştin : Yıkamak

Taştê : Öğle yemeği.

Tayê diranan : Diş ipi

Tekrar kirin : Tekrarlamak

Temaşekirin : Seyretmek, bakmak

Tendurist : Sağlıklı

Tenduristî : Sağlık

Tenê : Sadece, yalnız

Tev : Hepsi, birlikte

Texte : Tahta

Tîbûn : Susamak

Tîmarkirin : Kaşağılamak

Tiraktor : Traktör

Vegerîn : Dönmek

Vegotin : Açıklamak, anlatmak

Veguhestin : Aktarma

Vemirandin : Söndürmek, kapatmak

Veqetîn : Ayrılmak

Vexwarin : İçmek

Welat : Memleket, vatan

Wêne : Resim

Werimîn : Şişmek

Wesayît : Araç

Wiha : Böyle, şöyle

Xaçerê : Kavşak

Xanim : Hanim, eş

Xar : Misket, bilye

Xebitîn : Çalışmak

Xemgîn : Üzgün

Xemgînbûn : Üzülmek

Xemilîn : Süslenme

Xetên hewayê : Hava yolları

Xew : Uyku

Xêzkirin : Karalamak

Xox : Şeftali

Xuyakirin : Görünmek

Xwarin : Yemek

Xwêdandayîn : Terlemek

Xwendekar : Öğrenci

Xwendin : Okumak

Xwestin : İstemek

Xweşhal : Mutlu

Xweşik : Hoş, güzel

Xwişk : Kız kardeş

Yekqat : Tek katlı

Zanîn : Bilmek

Zanîngeh : Üniversite

Zarok : Çocuk

Zêde : Fazla

Zêdetir : Daha fazla

Zevî : Tarla

Zîp : Dolu

Zîzbûn : Duygulanmak, içlenmek

Zonc : Çift

Zozan : Yayla

Zûgotinok : Tekerleme