Duaya Xitmekirina Qur’ana Pîroz

230
DUAYA XITMEKIRINA QURANA PÎROZ

Hemd ji bo Rebbê hemû aleman e û aqibeta bi xêr ji bo kesên Xwedatirs e. Dijminahî tenê ji bo zaliman e. Selat û silav li ser pêxemberê me Muhemmed (s.e.w) û malbata wî û eshabê wî be.

Ey Perwerdegerê me! Ev xitma ku me xwendiye bipejirîne. Bê guman tu hemû tiştan seh dikî û ji her tiştî xeberdar î.

Ey Perwerdegerê me! Tobeya me qebûl bike, Yê ku tobeyan qebûl dike û gunehan dibexşîne tu yî û her daîm tu yî! Hidayetê bide me, me bigihîne heqê û rêya rastiyê, ji bo xatirê bereketa Quran’a pîroz û ji bo xatirê pêxemberê ku te ji bo hemû aleman wekî rehmet şandiye.

Ey Xwedaye me yê Kerîm û Rehîm! Tu gunehên me ji fezl û kerema xwe bibexşîne.

Ya Xwedê! Me bi zîneta Quranê bixemilîne û me bi germatiya Quran’ê bipêçe. Me bi şefaeta Quran’ê bibe cinetê. Bi hurmeta Quran’ê me bi hemû belayên dinyayê û ezaba axîretê biparêze.

Ey Xwedaye me yê dilovan û mîhrîvan! Umeta Muhemmed bigihîne rehmeta xwe.

Ya Xweda! Quran’ê ji bo me di dinyayê de bike heval, di qebrê de bike hevalrê, di roja hesabdîtinê de bike şefaetkar û li ser siratê jî bike nûr ca ku em rêya xwe bibînin. Heta gihîştina cinetê ji bo me bike dost, me bi vê Quranê ji agirê bê dû yê cehenemê xelas bike. Vê xitmeyê ji bo hemû kesan û ji bo me bike nîşan û rêber.

Ey Rebbê me yê Kerîm! Bi fezla xwe duayên me qebûl bike. Ya Xwedê! Bi rêberiya Quran’a Pîroz, me bigihîne rêyarast, bi fezîleta Quran’ê dereceyên me bilind bike, bi xwendina Quran’a mibarek xelet, xeta û kêmasiyên me bibexşîne.

Ey xwedîye kerem û ihsan! Duaye me qebûl bike. Ya Xwedê! Dilê me paqij bike, eybên me veşêre, nesaxên me sax bike, alîkariya me bike ku em deynê xwe bi hêsanî bidin. Me ji tengaviyê derîne bibe ber firehiyê.

Rehmeta xwe li bav û kalên me bike û dayîkên me bibexşîne. Bawerî û diyaneta me islah bike. Ehl û îyalê me û bajarê me ji hemû nexweşî û afetan biparêze. Pêyên me li ser rêya rastiyê de biçikîne û nehêle ku dijminê me, werin li bal hev. Li hemberê civakên Xwedênenas alîkariya me bike.

Ya Reb! Sewab û nûra xitma ku me xwend bigihîne ruhê pêxemberê me û hemû pêxemberan. Rehmet û silav û riza Xwedê li ser hemû pêxemberan, xanedan û malbata wan, li ser heval û etba’ û zarokên wan bibe. Dîsa rehmet û silameta Xwedê li ser ruhê bav û dayîkên me, xwişk û birayên me, ewlad û eqrebayên me, li ser hezkiriyên me, dostên me, li ser pêşiyên me, li ser alim û zanayên me, li ser wan seydayan be ku heq û mafên wan li ser me hene. Li ser hemû jin û mêrên ku bawermendên ku li jiyanê yan jî wefat kirîne, li ser hemûyan bibe.

Ey Xwedayê me! yê ku ihtîyacê hewcedaran dibîne û duayan qebûl dike û merhemeta wî herî zêde ye!

Bi hurmeta Quran’a Pîroz! van xwestin û duayên me jî qebûl bike. Rizayê Teala, El-fatîhe.