Berdin bila êdî azad ji derkeve hole roj
Bila ronahî bibin çiya û beroj

Werin em hev re bibînin rast û ne rastiyên xwe
Kiye dijmin kî ye dostên me

Ev çi şere bira neyarê bira ye
Kî kuşt egît e? kî mir şehîd e

Hêsir neman çavên dayikan da hêsrên zelal
Çima kânî ziwabû, Ma payîz e dayikên delâl?

Lo gelo heta kengî ev cenga giran?
Xwîna biran bûye mîna çeman

Bedreddînê WANİ