Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Alım İlanı

486

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına 2019–2020 Öğretim Yılı Güz Döneminde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

Anabilim Dalı/Programı

Kontenjan

Açıklama

Özel Şartlar

Arap Dili ve Kültürü

12

Lisans mezunu olmak

*   Arap Dilinden KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili birinden en az 60 puan almış olmak.

* Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların Mülakat Sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

Arap Dili ve Kültürü (Yabancı Uyruklu )

20

Lisans mezunu olmak

 *        Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların Mülakat Sınavından en az 60 puan almaları gerekir.
Kürt Dili ve Kültürü

17

Lisans mezunu olmak

*        Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların Yazılı Sınavından en az 60 puan almaları gerekir.
Kürt Dili ve Kültürü (Yabancı Uyruklu )

3

Lisans mezunu olmak

*        Tezli yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların Yazılı Sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

Yabancı uyruklu kontenjanın dolmaması halinde ilgili kontenjanlar diğer öğrenciler için tahsis edilecektir.

Süryani Dili ve Kültürü

8

Lisans mezunu olmak

 *       Tezli yüksek lisans programında adayların değerlendirmeye girebilmeleri için yazılı sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.

*        Yazılı Sınav ve Mülakat Sınavının aritmetik ortalaması değerlendirmeye alınacaktır.

Süryani Dili ve Kültürü (Yabancı Uyruklu )

2

Lisans mezunu olmak

*        Tezli yüksek lisans programında adayların değerlendirmeye girebilmeleri için yazılı sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.

*        Yazılı Sınav ve Mülakat Sınavının aritmetik ortalaması değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Anabilim Dalı/Programı

Kontenjan

Açıklama

Özel Şartlar

Kürt Dili ve Kültürü (Kurmancî)

30

Lisans mezunu olmak

*      Tezsiz yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların yazılı sınavdan en az 50 puan almaları gerekir.

Kürt Dili ve Kültürü (Zazakî)

15

Lisans mezunu olmak

*      Tezsiz yüksek lisans programında değerlendirmeye girebilmeleri için adayların yazılı sınavdan en az 50 puan almaları gerekir.

*    Zazaki kontenjanın dolmaması halinde ilgili kontenjanlar Kurmanci için tahsis edilecektir.

 

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihleri

15 – 27 Ağustos 2019

Yazılı Sınavlar ve Mülakatların Yapılması

2 – 3 Eylül 2019

Sınav ve Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

4 Eylül 2019

Sınav Sonuçlarına İtirazlar

5 – 6 Eylül 2019

Asil Listeye Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihleri                                 9-12 Eylül 2019
Yedek Listeye Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

13 Eylül 2019

Sınav Yeri

Rektörlük ve Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Binası

 

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

  1. Başvurular Internet üzerinden yapılacaktır.
 1. Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 60 puan olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olmasıgerekir.
 3. Başvuracak adayların ALES puanının en az 55 olması gerekmektedir. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
 4. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış olan T.C. uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu’nca mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 3. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
 4. ALES sonuç belgesinin onaylı fotokopisi
 5. Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili)
 6. 1 adet fotoğraf

Tezli Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:

 • ALES puanının                                                          % 50’si
 • Lisans mezuniyet notunun                                        % 15’i
 • Yabancı Dil Sınavı puanının                                      % 15’i
 • Yazılı/Mülakat Sınavı puanının                                 % 20’si
 • Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programı için başvuran adayların değerlendirmeye girebilmeleri için yazılı sınavdan en az 50 puan almaları gerekmektedir.
 • Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.

 • Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise yazılı sınav not üstünlüğü esas alınacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

  1. Başvurular Internet üzerinden yapılacaktır.
  2. Adayların, 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
  3. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 60 puan olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 3. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
 4. 1 adet fotoğraf

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvurular Internet üzerinden yapılacaktır,

3. Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir,

4. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 60 puan olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,

5. Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili),

  1. adet fotoğraf

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme Esasları

 • Lisans mezuniyet not ortalamasının                           % 30’u
 • Yabancı Dil Sınavı puanının                                      % 30’u
 • Yazılı Sınavı puanının                                                 % 40’ı
 • Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.

 • Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, Diploma puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise yazılı sınav not üstünlüğü esas alınır.

 

 

KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAZILI SINAVINA DAİR BİLGİLER

1. Sınav yazılı olarak yapılacaktır.

2. Kurmanci Sınavı çoktan seçmeli olacak ve optik okuyucu tarafından değerlendirilecektir. Zazaki Sınavı ise yazılı olacaktır.

3. Kurmanci Sınavı için soruların dağılımı:

 1. Klasik Kürt Edebiyatı                      % 12,5
 2. Modern Kürt Edebiyatı                    % 12,5
 3. Kürt Halk Edebiyatı                         % 12,5
 4. Genel Kültür                                    % 12,5
 5. Kürtçe Dilbilgisi, Çeviri ve İmla     % 50

 

Not: Sınav giriş yerleri 29.08.2019 tarihinde üniversitenin ve enstitünün resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

 

 

 

ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAVINA DAİR BİLGİLER

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Tezli Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:

 • Lisans mezuniyet notunun                                          % 40’ı
 • Mülakat Sınavı puanının                                             % 60’ı
 • Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.

 • Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, Diploma notu üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilim mülakat sınavı not üstünlüğü esas alınacaktır.

 

 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tasdikli hali
 3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
 4. ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği (Tezsiz Yüksek Lisans Programı için gerekli değildir.)
 5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi
 6. 6 adet vesikalık fotoğraf
 7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları “bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge”

Başvuru: Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Rektörlük Ek Bina, Öğrenci İşleri Birimi, 109

                   No’lu Oda MARDİN

         Tlf: 0 482 212 98 84