KURDÊ HIŞYAR

Min barekî giran hilda
Evîneke mezin dil da
Agireke bê dû berda
Îro dîsa sojim dayê

Sotim wekî findê, şem’ê
Nadim Kurdî, kerek nanê
Didim malê, rih û canê
Min xwe avêt, vê agirê

Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim

Xezîneyek bê hempa ye
Qedr û qiymet kî nedaye
Kî bizanit ew rewaye
Xwe biêxe vê belayê

Belaya li ser serê me
Ser sera û ser çavê me
Axir, Xweda ev daye me
Qeder ev e, Kurdbûna me

Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim

Çimkî bira qeder ev e
Mîras ev e, heyî ev e
Kurd û Kurmacî ev e
Zêr û zîva me ev e

Dixebitim li şev û roj
Milet dê bibîne xweşroj
Her Kurdek dê bibe tîroj
Ji tariyê derkev ber roj

Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim

Kurdbûn zor e lê pîroz e
Şibî miletan bîrdoz e
Hişyar nebî, jîn aloz e
Xwend û nivîs, her miraz e

Miraza min ev e bira
Her roj, her dem bîne bîra
Kurdî, kurmanc heye vira
Li ser rûyê vê dinyayê

Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Kurdê hişyar im bira Kurdê hişyar im
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim
Xwe dizanim, Xwedêzan im, Xwendinê zanim

Necmettîn KEVE
12.05.2018
Sixkê – Wan